Sök

Replik: Politiska påtryckningar skall varken riktas mot lärare eller elever

Sverigedemokraternas utbildningspolitiske talesperson Patrick Reslow.

Det här är en replik på debattartikeln ”Läraren: Vi måste vara motståndsrörelse mot de mörka krafterna”, undertecknad av Sverigedemokraternas ledamöter i Utbildningsutskottet i riksdagen.

DEBATT. Läraren: Vi måste vara motståndsrörelse mot de mörka krafterna

En kommunal företrädare för Sverigedemokraterna anklagade läraren Fredrik Clausson för att vinkla sin undervisning politiskt åt vänster, med udden riktad mot SD. Reaktionen blev stark då det misstänktes att företrädaren försökt påverka en lärares undervisning.

Från rikspolitiskt håll har vi hållit en låg profil i frågan då ingen förutom de som var med på den aktuella lektionen vet vad som verkligen förekom och hur läraren agerade. Med sin artikel har Clausson tyvärr snarare bekräftat misstankarna som den lokalpolitiske företrädaren förde fram (låt vara på ett icke korrekt sätt).

Om en lärare – som vi förväntar skall vara opartisk och objektiv i sin tjänsteroll i skolan – för fram anklagelser om att ett folkvalt riksdagsparti ifrågasätter grunden i svensk demokrati och vill tysta journalister är det inte orimligt att ställa sig frågan huruvida lärarens undervisning är helt och hållet objektiv och rättvisande.

Det skulle även vara intressant att höra på vilka sakliga grunder Clausson bygger sina påståenden på, men något belägg för de anklagelser han fört sig med lyser fortfarande med sin frånvaro.

Ett demokratiskt samhälle bygger också på att tjänstemän i statlig och kommunal regi följer de beslut och de riktlinjer som beslutas i demokratisk ordning. Man kan ogilla dem eller gilla dem, men någonstans måste tjänstemännen följa det som de demokratiskt framröstade församlingarna beslutat. Eller lämna sitt ämbete, vilket också är ett alternativ. Vi tror att alla förstår att detta är en grundsten i en fungerande demokrati, i annat fall lurar ett samhälle som bygger på anarki.

Clausson förklarar ingående hur han och kollegor borde starta en motståndsrörelse mot just dessa parlamentariska demokratiska församlingar. Detta i samma artikel där han anklagar Sverigedemokraterna för att ifrågasätta demokratin. Det är just Clausson som i sin artikel konkret ifrågasätter de demokratiska grundstenarna, genom att uppmana till sabotage mot demokratiska beslut. Därefter predikar visserligen Clausson att han står för de ljusa krafterna, det innebär dock inte i vår sekulära stat att vi kan bryta mot demokratiska fundament.

Hur den omtalade lektionen gick till vet vi inte. Men vi Sverigedemokrater har fått en mängd konkreta och trovärdiga rapporter under åren, där lärare brustit i sin opartiskhet och objektivitet, då med udden riktad mot Sveriges tredje största parti. Barn till företrädare för (SD) har kommit hem från skolan gråtande där läraren målat ut deras mamma eller pappa som ondskan själv, komplett med bockfötter och svans. Vi anser inte det är ett värdigt agerande från ”ljusets krafter”.

Clausson uppmanar sina kollegor att stå emot politiska påtryckningar. Vi håller ju med Clausson där, inga som helst politiska påtryckningar skall riktas mot någon lärare, med det förbehållet att de i sin tur inte skall rikta några sådana mot eleverna. Just det är det enda vi kommer kräva i regeringsställning.

 

Robert Stenkvist (SD), ledamot i Utbildningsutskottet
Patrick Reslow (SD), ledamot i Utbildningsutskottet
Jörgen Grubb (SD), ledamot i Utbildningsutskottet
Michael Rubbestad (SD), ledamot i Utbildningsutskottet