Sök

Så vill Lärarförbundet hjälpa kommunens riskgruppslärare

Pontus Larsson, Lärarförbundet i Karlstad, har lagt fram skarpt förslag till kommunen i väntan på riskgruppsersättning.

I väntan på att regeringen sjösätter den utlovade ersättningen till personer i riskgrupp, vill Lärarförbundet i Karlstad styra upp möjligheterna till tjänster inom andra förvaltningar.

Varje dag får Pontus Larsson och de andra förtroendevalda i Lärarförbundet Karlstad samtal från oroliga och förtvivlade medlemmar, som är rädda för att smittas av covid-19 och föra smittan vidare.

– Det är många som ringer in och är ledsna. En del vill bara ha någon att prata med, som är orolig för en anhörig eller för sig själv. Därför ville vi göra något, säger ordföranden Pontus Larsson.
Lärarförbundet kuppade in en skrivelse under samverkansmötet.
Bland annat kräver de att det ska bli tydligt vad som är medlemmarnas ansvar, och vad som faller på arbetsgivaren.

– Vi måste hitta former för att de här personerna, så att de inte riskerar att gå i konkurs för att de inte vågar gå till jobbet. Vår linje är att vi tittar på andra alternativ, om medlemmen själv vill, säger han till Läraren.se.

Förskolläraren i riskgrupp – erbjöds byta jobb med städpersonalen

”Vi måste vara kreativa”

Ett problem är att lärare vid förskola, grundskola och fritidshem ofta har svårt att utföra arbetet hemifrån. Då kan det bli aktuellt att ordna tillfälligt arbete vid en annan förvaltning.

– Vi måste vara kreativa och hitta en lösning under en period, förklarar han.
Maria Kjällström, skoldirektör vid barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad, har tagit med sig skrivelsen till den kommungemensamma förvaltningen.
– Vi har en rapport som identifierar riskgrupper, men vi saknar socialförsäkringssystem.

Nu ska vi ska titta på hur det går att göra frivilliga lösningar av arbetsbyte och låna ut arbetskraft från en förvaltning, och ta emot från en annan. Vi har en matchningsgrupp som har jobbat med övertalighet och matchat mot kompetensbehov i kommunen. Den gruppen kommer att titta på den här frågan med riskgruppsmatchning mot andra jobb, säger hon.
Fackets förslag innehåller bland annat krav på tydlig ansvarsfördelning. Den anställde sköter kontakt med läkare, och kommunikationen om sjukdomen med sin arbetsgivare. Men det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda en säker arbetsmiljö.

– Nu har de skickat den till kommunledningskontoret.  Kanske köper de den rakt av, eller så tar de kompromisser. Det är ett sätt att vinna tid för de som behöver, säger Pontus Larsson.