Sök

Riskgruppsersättning: Fler ska kunna jobba hemma

Regeringen står fast vid att den förebyggande sjukpenningen tar slut i september – när skolan börjar igen. Nu ökar kraven på att huvudmännen skapar möjlighet till hemarbete.

804 kronor om dagen för den som befinner sig i riskgrupp och inte kan arbeta hemifrån. Det är regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis besked om förebyggande sjukpenning.

Samtidigt föreslår regeringen att anhöriga till medlemmar i riskgrupp, som både yrkesarbetar och har arbete som personlig assistent eller har närståendepenning, kommer att kunna få del av ersättningen.

Vill att anhöriga ska omfattas

Ytterligare ett förslag är att föräldrar till barn som nyligen varit allvarligt sjuka kommer att kunna ta del av en tillfällig variant av tillfällig föräldrapenning.

– Det är väldigt få av våra medlemmar som omfattas. Vi vidhåller att de anhöriga till dem som finns i riskgrupp ska få ersättning. Men vi menar också att med de arbetsuppgifter som våra medlemmar har, så ska ingen behöva bli beroende av den här ersättningen helt och hållet. Som lärare i riskgrupp eller med anhörig i riskgrupp ska man kunna arbeta hemifrån antingen helt, eller på deltid – och då med bibehållen lön, säger Johanna Jaara Åstrand.

Det blir hårdare krav på arbetsgivaren?
– Ja. Det är viktiga delar av alla lärares arbete som inte behöver utföras på plats, planering, utvärdering, dokumentation. Det är också arbetsuppgifter som många gånger är eftersatta och särskilt under den här våren, säger Johanna Jaara Åstrand.

Fortfarande gäller ersättningen mellan första juli och sista september, utan möjlighet till retroaktiv ersättning för dem som inte kunnat arbeta sedan mars, samt att ersättningen upphör när skolan drar igång igen till hösten.

– När allt är så osäkert, varför sätter de en tidsgräns, undrar Lis-Maj Eriksson.
Hon är förskollärare, och lider av en lungsjukdom som placerar henne i riskgrupp för allvarlig covidsjukdom.

För henne har tiden sedan mars kantats av sjukskrivningar och återgångar till jobbet.

– Det drabbar plånboken. Man är inte glad när man öppnar lönekuvertet. Det är mycket bortfall, säger hon.

”Måste se över giltighetstiden”

Johanna Jaara Åstrand är också kritisk mot den bortre gränsen i ersättningen.

 – Det är en jättebrist att det saknas en beredskap om smittan fortsätter. Det måste man se över, så att det med enkelhet går att förlänga giltighetstiden. Det kan behövas fortsatt skydd för de här människorna, och deras ekonomiska situation, säger Johanna Jaara Åstrand.

Satsningen är en överenskommelse mellan regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centerpartiet, och beräknas kosta 5,9 miljarder kronor för riskgruppsersättningen, och ytterligare 110 miljoner kronor för ersättningen till anhöriga och föräldrar till allvarligt sjuka barn.