Sök

Ministerns besked om smittpengen: "Problematiskt"

Ardalan Shekarabi (S) förklarar varför den nya förebyggande sjukpenningen för covid-19-riskgrupper inte kommer att betalas ut för perioden innan första juli.

Nu står det klart att den nya förebyggande sjukpenningen för covid-19-riskgrupper inte kommer att betalas ut för perioden innan första juli. Ardalan Shekarabi (S) förklarar varför.

Läraren.se har tidigare skrivit om oklarheterna kring den förebyggande sjukpenningen, ersättningen som ska göra det möjligt för förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem i riskgrupp att stanna hemma när de inte kan jobba hemma. Detta eftersom de riskerar att drabbas av allvarlig covid-19.

Ersättningen är på 804 kronor om dagen, och betalas ut mellan 1 juli och 30 september.
Men inte för perioden innan – trots att flera i riskgrupp varit hemma sedan mars då pandemin var ett faktum.

Våra läsare jobbar i yrken där det är omöjligt att följa FHM:s rekommendationer – och de har varit hemma länge. Varför fungerar inte ersättningen retroaktivt?
– Retroaktivitet kan bli problematiskt i Försäkringskassans handläggning som kan innebära att utbetalningar av förmånen försenas. Vissa uppgifter kan också vara svåra att både lämna och kontrollera i efterhand, det kan gälla exempelvis en persons tillstånd och arbetssituationen, säger Ardalan Shekarabi i ett mejlsvar till Läraren.se.

Till hösten öppnar gymnasiet igen. Varför tar ersättningen slut precis när skolan börjar?
– Vi fattar det här beslutet om att det ska gälla i tre månader efter hur läget ser ut nu. Det är en exceptionell situation. Regeringen vidtar de åtgärder som är nödvändiga vartefter situationen utvecklas. Vi kan inte göra några utfästelser om vilka åtgärder regeringen kommer att vidta framgent.

Omfattas samtliga riskgrupper som Socialstyrelsen identifierat?
– Målgruppen bygger på expertmyndigheternas, Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens, rekommendationer. Förslaget är att de personer som tillhör en i förordningen definierad riskgrupp och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån och där arbetsgivaren inom ramen för anställningen inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter eller arbetssituationen i övrigt inte kan anpassas så att ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd kan hållas till andra ska ges rätt till ersättning, säger Ardalan Shekarabi.

Pengarna kommer, enligt uppgift till Läraren.se, att betalas ut ”så snart som möjligt”:

Försäkringskassan har en pressad situation med anledning av de många förändringar som skett på socialförsäkringsområdet samt arbetet med att implementera den här reformen, vilken kan ses som en helt ny förmån i sjukförsäkringen. Regeringen försöker skapa så goda förutsättningar som möjligt för myndigheten i deras handläggning, säger Ardalan Shekarabi.

Riskgruppsersättning: Fler ska kunna jobba hemma