Sök

Beskedet: De får inte ta del av nya sjukpenningen

Anhöriga till personer i riskgrupp för covid-19 omfattas inte av regeringens förslag på förebyggande sjukpenning. Det visar remissförslaget som Läraren.se tagit del av.

Den förebyggande sjukpenningen för riskgrupper omfattar tio olika diagnoser eller sjukdomstillstånd, men inte personer som har anhöriga som tillhör någon av dessa grupper.

– Det här är fel besked till våra medlemmar. De sitter i en omöjlig situation – och kan inte bosätta sig på jobbet, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

De grupper som omfattas av förslaget är personer som inte kan arbeta hemma, och som lider av något av följande sjukdomar eller tillstånd.

  • Aktiv cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling för cancersjukdomen, med undantag för hormonell adjuvant behandling.
  • Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt eller kronisk leversjukdom.
  • Kronisk lungsjukdom som påverkar lungornas struktur och funktion.
  • Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
  • Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom med påverkad funktions­nivå,
  • Intellektuell funktionsnedsättning i kombination med rörelsenedsätt­ning (flerfunktionsnedsättning).
  • Immunbristsjukdom.
  • Ryggmärgsskada med behov av kontinuerligt andningsstöd.
  • Genomgången organtransplantation.
  • Resttillstånd efter en sjukdom eller en sjukdom som allvarligt påverkar viss organfunktion eller genomgår behandling som kan försämra kroppens försvar mot virusinfektioner.

Som Läraren.se redan rapporterat, föreslår regeringen att den förebyggande sjukpenningen börjar gälla från och med 1 juli – då många ändå har semester – och fram till sista september.

– Nu är det är extremt viktigt att man tar kontakt med sitt skyddsombud, så att risk- och konsekvensanalyser görs på varje arbetsplats. Den fackliga kampen måste mobilisera på förskolor, skolor och fritidshem så arbetsgivaren tar sitt ansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läraren.se sökar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi för en kommentar.