Sök

Läraren Caroline säger upp sig – efter misshandeln

Läraren Caroline Andersson säger upp sig efter missnöje med hur ledningen hanterade den misshandel hon utsattes för under höstterminen.

Läraren Caroline Andersson har sagt upp sig från sin skola efter attacken där hennes elev tog strypgrepp på henne mitt under pågående lektion.
– Jag kände mig helt oönskad av skolledningen efter händelsen. Jag var ett problem för dem, säger hon.

Läs rektorns svar på Caroline Anderssons kritik här.

LÄS ÄVEN: Hon startar upprop mot lärarvåldet

LÄS ÄVEN: Caroline ströps av elev: "Kände att snart slutar jag andas"

LÄS ÄVEN: Efter attacken mot Caroline: "Det ska vara nolltolerans"

För drygt en vecka sedan packade Caroline Andersson ihop sina saker efter nästan fem år på sin arbetsplats. Efter tuffa veckor med en skolledning som hon upplevde inte stöttade henne efter överfallet valde hon att säga upp sig.

– Den utlösande faktorn blev när min rektor under ett möte sa att hon ville att jag skulle sjukskriva mig på heltid och hävdade att mina kollegor såg mig som ett arbetsmiljöproblem och att skolan inte var en rehab för mig, säger hon.

Detta hände i korthet

Läraren.se har tidigare berättat om hur mellanstadieläraren och skyddsombudet Caroline Andersson blev attackerad och strypt av en ung elev mitt under pågående lektion.

Händelsen inträffade för drygt två månader sedan på en skola i Stockholm. 

När eleven inte ville arbeta på lektionen sade Caroline att hon kunde fråga elevens mentor ifall eleven fick vara med på mentorns lektion för att inte störa andra elever i klassen. Det ville inte eleven. Istället hängde eleven sig i händerna ovanför klassrumsdörren. När Caroline Andersson försökte få ned eleven hoppade denne ned och tog ett fast strypgrepp runt hennes hals.

Veckorna som gått efter händelsen har varit omtumlande för Caroline Andersson. Hon har varit delvis sjukskriven, jobbat hemma vissa dagar, erbjudits att arbeta på skolans expedition och undervisat på skolan.

LÄS ÄVEN: Rektorn bemöter Carolines kritik

Hon vill ena lärare mot våldet i skolan

Caroline valde att inte tiga om händelsen fast hennes arbetsgivare ville det. Som lärare och skyddsombud ville hon lyfta hur vardagen kan se ut för en lärare. Hon gick ut med sin berättelse i Läraren.se som är hennes fackliga tidning. Hon uppmanade också andra lärare att våga berätta på sociala medier och samlas i arbetet mot våldet på skolorna under #teacherstoo och #enläraresvardag.

Beslutet att snabbt försöka återgå till att undervisa på heltid tog hon redan på närakuten i samråd med läkaren, men hon ville få stöd i klassrummet under den första tiden. Hon ville inte heller behöva undervisa eller möta eleven som hade attackerat henne. Hon bedömde att det skulle bli lättare att ta sig igenom traumat genom att arbeta. Hon fick stöd i de tankarna av företagshälsovården.
Däremot känner hon inte att skolledningen har hanterat situationen på ett bra sätt och stöttat henne i beslutet. Hon har också tvingats möta eleven på skolan även om hon inte behövt undervisa honom.

Droppen som fick henne att säga upp sig var ett möte på skolan med rektorn och administrativa chefen på skolan. På mötet deltog även Åsa Persson Blom, HR-samordnare på utbildningsförvaltningen i Stockholm, och det fackliga ombudet Monica Wiklund Bergström, från Lärarförbundets grundskoleteam i Stockholm.

Hon kände sig kränkt 

Under mötet ska hennes rektorn ha sagt, enligt Caroline Andersson, att hon ville att Caroline skulle sjukskriva sig på heltid, trots att varken läkare eller psykolog förordat det, och att skolan inte var någon rehab för henne samt att hennes kollegor såg henne som ett arbetsmiljöproblem.
Mötet mynnade ut i att Caroline Andersson gick med på att hon skulle be sin läkare att sjukskriva henne på halvtid – trots att hon ville komma tillbaka till skolan på full tid. Skolan skulle titta över schema för att hon bara skulle behöva undervisa i sin egen elevgrupp och inte behöva besöka matsal eller vara rastvakt.

Efter mötet kände hon sig både kränkt, arg och ledsen. Hennes läkare sjukskrev henne på heltid på grund av hur hon mådde efter skolledningens agerande. Caroline Andersson beslöt att säga upp sig, begärde att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden och har nu sökt och fått ett nytt lärarjobb på en annan skola.

– Det kändes fantastiskt att möta mina nya elever när jag började undervisa igen på den nya skolan. Jag tycker ju om mitt arbete och trivs under normala förutsättningar väldigt bra med att vara lärare och att undervisa. Men det är inte klokt att man som lärare och brottsoffer blir behandlad som ett problem när man bara vill komma tillbaka och göra sitt jobb, säger hon.