Sök

Skolchefen: ”Finns saker vi kunde gjort bättre”

Jytte Lindborg, barn- och skolchef i Lund anser att situationen på förskolan där en förälder terroriserat personalen idag är lugn. Foto Kenneth Ruona

Jytte Lindborg är barn- och skolchef i Lund. Hon menar att det idag råder lugn och ro på förskolan där en förälder terroriserat personalen under fem års tid – en uppfattning som förskolläraren Sofia inte delar.

Förskolläraren Sofia vill vara anonym. Hon är rädd för repressalier från den vårdnadshavare som under fem års tid uppträtt aggressivt och hotfullt mot personalen på en förskola i Lund.

– Han kommer tillbaka när som helst, säger hon.

Jytte Lindborg har kommenterat fallet i Sydsvenskan, men vill inte uttala sig för Läraren.se.

Täta uppföljningar

– Det är naturligtvis alltid vår ambition att våra medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och det finns när vi blickar tillbaka sannolikt saker som vi kunde gjort bättre på vägen, när det gäller den här situationen. De uppgifter jag har pekar på att medarbetarna idag upplever situationen som trygg och vi arbetar med täta uppföljningar för att säkerställa att det fortsätter så, skriver hon i ett mejl.

LÄSTIPS: HELA FÖRSKOLAN BEHÖVER SES ÖVER

Du har redan uttalat dig i Sydsvenskan. Jag undrar om du verkligen vill stå för att ”medarbetarna upplever situationen som trygg”?

– Jag kan inte kommentera det enskilda fallet specifikt. Om en medarbetare upplever en hotfull situation i sitt arbete så ska närmsta chef göra bedömning av om man behöver vidta några åtgärder för att förhindra att situationen uppstår igen. Den bedömningen kan resultera i olika åtgärder och ageranden, skriver Jytte Lindborg.

Varför väljer ni inte att stänga av föräldern?

– Skulle rektor göra bedömningen att det finns skäl att ge en vårdnadshavare besöksförbud så kommer rektor att fatta ett sådant beslut, skriver Jytte Lindborg.

Rektorn på den aktuella förskolan säger att hon inte uttalar sig i enskilda fall, men att hon gjort flera förändringar sedan hon tillträdde i mars 2020. Dels handlar det om att hela tiden jobba på plats.

På frågan om hon planerar en avstängning av föräldern säger hon:

– Min bild är att det råder lugn på vår arbetsplats och att det finns en medvetenhet och hög beredskap för att hantera en orolig eller hotfull situation om en sådan skulle uppstå.

LÄSTIPS: VÄDJAN TILL MINISTERN — SLUTA FATTA BESLUT UTAN ATT TILLFÖRA RESURSER

LÄS ÄVEN

Lärarförbundets krav: ”Stäng av hotfull förälder”

8 frågor och svar – så hanterar du jobbiga föräldrar