Sök

Nya siffror: Så många lärare sjukskrevs efter hot och våld

I dagsläget har Arbetsmiljöverket fått in 181 anmälningar under 2022 om hot och våld mot lärare och annan skolpersonal. På bild: Kjell Blom, utredare.

Läraren Caroline Andersson gick i början på veckan ut med sin berättelse om den allvarliga misshandeln som hon utsattes för av en elev. Hon är inte ensam, visar 2022 års anmälningar till Arbetsmiljöverket. Hot och våld som varit så grovt att det lett till sjukskrivningar.

LÄS ÄVEN:

Caroline ströps av elev: ”Kände att snart slutar jag andas”

Hon startar upprop mot lärarvåldet

Arbetsmiljöverket (AV) har, för Läraren.se, tagit fram ny statistik över anmälningar om hot och våld som gäller personal i grund- och gymnasieskolan. Det handlar om hot och våld som varit så grovt att det har lett till sjukskrivningar. I dagsläget har Arbetsmiljöverket fått in 181 anmälningar under 2022 om hot och våld mot lärare och annan skolpersonal i grundskolan och gymnasieskolan. 

Under pandemiåren 2020-2021 sjönk anmälningarna om hot och våld mot lärare, från en rekordhög nivå innan pandemiutbrottet.

Med undantag för några kommuner, där anmälningarna faktiskt ökade.

Så många har anmält hot och våld senaste 10 åren

Anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro orsakat av hot och våld i Sveriges grund- och gymnasieskolor (som lett till sjukskrivningar) under de senaste tio åren.

I år har Arbetsmiljöverket hitintills fått in 181 anmälningar, men först den 1 april 2023 räknar man samman de totala antalet anmälningar för 2022.

2011: 256 anmälningar

2012: 272 anmälningar

2013: 324 anmälningar

2014: 363 anmälningar

2015: 396 anmälningar

2016: 368 anmälningar

2018: 349 anmälningar

2019: 392 anmälningar

2020: 326 anmälningar

2021: 318 anmälningar

Topp i anmälningar 2019

Totalt 392 fall av de arbetsplatsolyckor som anmäldes året innan pandemin var orsakade av hot och våld mot skolpersonal. Närmare var femte anmälan till AV om hot och våld kom från personal inom skolan.

– ­Trots att Arbetsmiljöverkets statistik visade att anmälningarna sköt i höjden 2019 så misstänker vi att det fanns och finns ett ganska högt mörkertal, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Det visar inte minst förbundets egna undersökningar som ”När tryggheten brister” och ”Håll käften kärring ” som Läraren tidigare skrivit om där 51 procent av lärarna i undersökningen från förskoleklass och fritidshem till åk 1-6 uppgav att de hade utsatts för fysiskt våld minst en gång under 2020.

Lärarna som drabbas mest av våldet

Flest anmälningar till Arbetsmiljöverket om hot och våld under de senaste fem åren 2017-2021 som arbetar i grund- och gymnasieskolan kommer från: lärarassistenter (607), grundskollärare (398), förskollärare/lärare fritidshem (295 fall), barnskötare (141), specialpedagoger mm (75) och gymnasielärare (68).

Förskolan och särskolan finns inte med i denna statistikkörning. Tidigare undersökningar har visat att personal inom grundsärskolan är den yrkesgrupp som är mest utsatt av alla branscher.

För tidigt att se en ökning

Det är för tidigt att säga om antalet anmälningar är på väg tillbaka till de högre nivåerna innan pandemin, konstaterar Kjell Blom, utredare på enheten för statistik och analys på Arbetsmiljöverket. Samtidigt är han förvånad över att anmälningarna inte var ännu färre under pandemin med tanke på att gymnasieskolor var stängda under lång period och att även grundskolor hade undervisning på distans i perioder.

– Det går inte att dra någon slutsats utifrån dagens anmälningar om det går uppåt, nedåt eller om vi är på väg tillbaka till år 2019 och de nivåer vi hade före pandemin. Många skolor väntar med att skicka in anmälningar, så därför summerar vi anmälningarna för år 2022 först tre månader efter den 1 april 2023, säger Kjell Blom.

Under pandemin blev många skolor tvungna att öka fokuset på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det har lett till att det förebyggande arbetet har ökat i vissa kommuner och skolor återstår att se. Arbetsmiljöverket har inte gjort några sådana analyser.

LÄS ÄVEN:

Varannan lärare har utsatts för våld

Huvudskyddsombudet: "Ingrip i tidig ålder"