Sök

Rektorn stängde skolan efter misshandel

Johanna Ehinger Wren, ordförande i lokalavdelningen i Motala för Lärarförbundet Foto: Privat

En misshandel på skolan blev droppen.
I fredags fattade rektorn på Hällaskolan i Motala det ovanliga beslutet att stänga skolan.
När skolan i dag öppnade igen, var det med patrullerande ordningsvakter på plats.

Hällaskolan i Motala har hållit stängt under två dagar och 6 säkerhetsvakter turas nu om att hålla lugnt på skolan.

Under en rast i förra veckan blev en elev misshandlad av två andra elever på Hällaskolan i Borensberg i Motala kommun. Det blev droppen för rektorn som polisanmälde händelsen, orosanmälde eleverna och stängde skolan under fredagen och måndagen för att trygga arbetsron för elever och personal.

I dag har skolan öppnat igen.

Åtgärder har satts in

Efter misshandeln i förra veckan har nu skolan stärkts upp med fem extra personal som hämtats från andra högstadieskolor i Motala. Verksamhetschefen och HR-avdelningen i kommunen har gått in och stöttat rektorn och företagshälsovården Avonova stöttar lärare och annan skolpersonal. För att trygga säkerheten finns också ordningsvakter på plats.

Då rektorn och lärarna haft en tuff period så går deras ombud Johanna Ehinger Wren, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Motala, in och besvarar Läraren.se:s frågor kring händelserna på skolan.

Johanna Ehinger Wren, ordförande Lärarförbundet i lokalavdelningen i Motala Foto: Privat

– Rektorn har gjort allt vad han har kunnat och arbetar väldigt elevnära men han har självklart haft det väldigt tufft och orkar inte prata just nu utan behöver fokusera på att trygga arbetsron på skolan fram till skolavslutningen den 10 juni. Det finns en oro bland lärarna men många försöker ändå att ta situationen med ro, säger Johanna Ehinger Wren.

Skola i välbeställt område

Hällaskolan är en nyrenoverad årskurs 7-9-skola med 245 elever. Den ligger naturskönt nära friluftsområden och vatten i ett villasamhälle.

– Det här är inte en skola i ett socioekonomiskt utsatt område utan eleverna kommer från det omgivande villasamhället och landsbygden utanför. Men skolan har under flera år haft problem med skadegörelse, hot och våld. Den nuvarande rektorn, som varit drygt ett år på skolan, har verkligen kämpat med problemen som funnits, säger hon.

Huvudskyddsombudet Albert Johansson bekräftar att skolan, under de senaste två åren haft problem med en handfull elever som grupperat sig på skolan och ägnat sig åt bland annat skadegörelse, hot och våld, och att Arbetsmiljöverket varit inkopplat vid tidigare händelser som handlat om hot och våld på skolan.

Albert Johansson, huvudskyddsombud Lärarförbundet i Motala Foto: Privat

Rektorn har vid ett flertal tillfällen, enligt Johanna Ehinger Wren, polisanmält händelser som inträffat på skolan och kontaktat socialen. Han har också på olika sätt försökt bygga arbetsro på skolan.

Bristande samarbete och rektorsbyten

– Rektorn har inte blivit riktigt tagen på allvar och samarbetet har inte fungerat med socialen och polisen. Jag tror inte de har förstått allvaret kring hur stor problematiken är på skolan runt de här eleverna. Skolan ser nu till att rapportera in alla tillbud som inträffat på skolan, säger hon.

Johanna Ehinger Wren berättar också att rektorn har försökt vidta åtgärder mot enskilda elever som varit involverade i problemen på skolan.

Johanna Ehinger Wren har varit med och förhandlat på skolan under flera år, eftersom man inte har några lokalt fackliga på skolan, men exakt vad grunden till problemen är har hon svårt att säga.

– Jag tror att ett problem kan ha varit att man haft en rad rektorsbyten och varje rektor har fått börja om på nytt med att försöka skapa en struktur. Det har nog bidragit till att elever som skapar lite extra oro på skolan har fallit mellan stolarna. Jag tror också att stödet från andra myndigheter har brustit när det gäller enskilda elever som behövt stöd. Skolan kan ta sitt ansvar men andra myndigheter behöver samverka och ta sitt ansvar, säger hon.