Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Ny undersökning: Ökad andel elever misshandlade i skolan

Brås:s nya undersökning visar att skolan är den vanligaste brottsplatsen för ungdomar, när det gäller misshandel. Besparingskrav på skolor och stressade lärare ser Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand som en möjlig förklaring till ökningen.

Skolan är den vanligaste brottsplatsen när det gäller misshandel. Sedan 2015 har andelen elever som uppger att de utsatts för lindrig misshandel i skolan ökat rejält. Det visar en färsk rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Den totala andelen elever i årskurs nio som blivit utsatta för både lindrigare och grövre misshandel är något lägre än 2015, 19 procent jämfört med 23 procent. Men andelen som uppger skolan som skådeplats ökar. Det visar Brottsförebyggande rådets färska rapport Skolundersökning om brott 2019.

Totalt uppger 47 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för brott – en siffra som motsvarar 52 000 personer.

Tjejer som utsätts för lindrigare misshandel i skolmiljö har ökat från nära 4 av 10 till nära varannan person. Bland killarna syns en ökning från 58 till 65 procent.

”Lärare stressade – klart det påverkar”

– Lärare är enormt stressade av arbetsbelastningen just nu, samtidigt som kringresurser plockas bort med besparingskraven. Det är klart att det påverkar både arbets- och studiero, särskilt i skolor i utsatta områden med låg lärarbehörighet och stor omsättning på personalen, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Brås Skolundersökning om brott visar att skolan är den vanligaste brottsplatsen för ungdomar, både när det gäller lindrig och grövre misshandel och för sexuella trakasserier av killar.

– Men det kan också bero på att utsattheten minskat på andra ställen. Varför den inte minskat just i skolan är svårt att uttala sig om, säger Thomas Hvitfeldt, enhetschef på Brå.

Mörkertal

Han menar dock att det finns ett mörkertal.

–  Alla elever deltar inte, och alla elever vill inte berätta om sin utsatthet. Det kan bero på att det är känsligt att berätta om att man utsatts för brott, men också på andra omständigheter som till exempel vem gärningspersonen är, säger han.

Sociala medier är den vanligaste spelplatsen för hot, där drabbas 42 procent av de utsatta tjejerna, medan skolan kommer på andra plats. För killar sker 30 procent av hotbrott i sociala kanaler, och en ungefär lika stor andel i skolmiljö.

Brotten som är vanligast totalt sett är stöld, där en tredjedel av eleverna blivit utsatta, misshandel, som drabbar en femtedel av eleverna, samt hot, där drygt 12 procent uppger att de drabbats.

Thomas Hvitfeldt, enhetschef Brå.

Killar är de vanligaste offren för stöld, personrån och misshandel, medan tjejer är i majoritet av brottsoffren när det gäller hot och sexualbrott. Totalt svarar 48 procent att de utsatts för brott, en siffra som legat på ungefär samma nivå sedan 2015.

Vanligaste offer är svenskfödda ungdomar med två utlandsfödda föräldrar, samt barn med små ekonomiska marginaler.

Samma bakgrund präglar även gärningsmännen. Och 65 procent av tjejerna och 61 procent av killarna som begått brott är även utsatta för brott.

Ovanligt polisanmäla

Undersökningen visar också att polisanmälningar av misshandel är ganska ovanligt.

Andelen elever som polisanmält lindrig misshandel ligger på 7 procent för både tjejer och killar, för grövre misshandel är det en knapp tredjedel som vänder sig till polisen.

Undersökningen genomfördes av Sifo, innan covid-19, och pandemin har alltså inte påverkat svaren, enligt Brå.

Totalt ingår 5 826 nior från hela Sverige.

LÄS OCKSÅ: 
Hot och våld – kommun för kommun