Sök

Moderaterna: ”Så vänder vi skolvåldet”

Kristina Axén Olin anser inte att regeringen tar fram de skarpa åtgärderna som krävs för att vända svenska skolan.

Kristina Axén Olin, Moderaternas skolpolitiska talesperson är själv lärare.
Hon reagerar starkt på Lärarförbundets undersökning om våldet i för- och grundskola:
– Vi måste sätta in insatserna redan på förskolan, säger hon.

Själv har Kristina Axén Olin arbetat i både skola och förskola. Och hon är snabb med att säga ifrån om resultatet i Lärarförbundets undersökning om våldet mot lärare som arbetar med yngre barn och elever.

– Vi har sett en eskalerande utveckling när det gäller hot och våld och en minskande respekt i skola och förskola. Det är inte okej. Vi måste tillbaka till en kunskapsskola där alla barn klarar skolan. En del i detta är att se till att det blir lugn och ro i skolan och trygghet på lektionerna. Både för lärarna – och för barnen såklart, säger hon.

LÄSTIPS: Experten: Våldet syns i tvåårsåldern

Så ska lärarna få hjälp av lagen

Ett förslag som M driver är att lärare också ska omfattas av blåljuslagen – hårdare straff för den som utsätter myndighetspersoner som till exempel poliser för brott.

Varför tror du att det hjälper?

– Dels är det en praktisk sak man kan göra nu direkt. Dels handlar det om att samhället markerar och visar att vi inte accepterar elever eller föräldrar som hotar lärare och rektorer. Man ska inte underskatta en markering i lagen, säger Kristina Axén Olin.

Men M vill också ge lärare och rektorer skarpare mandat.

Så blir det lättare stänga av elever

Det ska bli tydligare hur personal i skolan får ingripa. Men också bli lättare att stänga av elever.

– Man kan ändra skrivningarna så att man förtydligar att rektor är ansvarig och att det inte är okej med våld och kränkningar i skolan. Så att man stärker lärare och rektorers mandat.

Men målet måste vara att man inte behöver stänga av elever, utan att vi får lugn och arbetsro i skolan, säger hon.

Därför vill Axén Olin också se satsningar.

– Mindre undervisningsgrupper, resursskolor, särskilda resursgrupper för barn som har behov av en annan lärmiljö än klassrummet. Det handlar om speciallärare och specialpedagoger. Det är många saker som måste göras för att vända det här.

Många av de här sakerna finns ju redan. Är ni beredda på att satsa mer pengar på skolan?

– Vi har föreslagit tidigare insatser. Min egen erfarenhet är att man redan i förskolan ser vilka barn som kommer att behöva särskilt stöd, och man borde sätta in insatserna tidigt.

– Igår besökte jag en resursskola som har 15 000 barn i kö. Det handlar om att säkra den undervisningen. Det handlar om många saker man kan göra, som inte kostar pengar. Det som kostar pengar är när barn misslyckas i skolan och vi sätter in resurser alldeles för sent, säger hon.

Men blir det extra pengar till skolan om ni får bestämma?

– Vi har ett annat budgetförslag, vi vill ha lovskola och läxhjälp redan från lågstadiet.

Och vilket är ditt budskap till utbildningsminister Anna Ekström (S)?

– Mitt budskap är att var fjärde elev inte klarar skolan. Det fattas många, många tusen lärare. Vi måste få fler lärare och rektorer som vill arbeta i yrket. De sakerna tillsammans gör att det är akut att nu fatta beslut som vänder den eskalerande situationen i svensk skola. Regeringen tar inte fram de skarpa förslagen, säger Kristina Axén Olin.