Sök

Lärarnas vittnesmål om våldet i skolan

”Det har ju satt sina spår”, säger en av de utsatta lärarna i undersökningen om våld mot lärare.

Elever som slåss, bits, rivs och kastar ­stolar. Det tillhör vardagen för många lärare i de yngre årskurserna.
Här är deras egna vittnesmål från Lärarförbundets undersökning.

Lärare i grundskolan, 1-3:

”Jag har fått saker ­kastat på mig, blivit puttad, blivit spottad på, blivit slagen, riven och sparkad och fått utstå hot. Det har varit ­jobbigt de dagar­ då det hänt och också frustrerande att det är jag själv som behövt reda ut det med eleven och att vårdnadshavare inte alltid visat att de insett allvaret i vad deras barn har gjort.”


Lärare i fritidshem:

”Sparkad, slagen, fått glasögon slängda av elev, biten, haft elever som sagt att hen ska döda mig.” 


Lärare i förskoleklass:

”Spottad på. Fått ­spadblad tryckt mot halsen. Sparkad på. Biten. Slagen. Det är självklart att jag blir påverkad av att ­sexåringar utövar detta mot vuxna.”


Lärare i förskoleklass:

”Blivit sparkad, slagen, ­påhoppad och biten. Fick ­bekosta kiropraktor själv då en elev hoppade upp på mitt ­huvud så jag knäckte till nacke och rygg. Blev sparkad i magen flera gånger­ av elever när jag var gravid­. Man måste alltid vara ­beredd på våld och att man kan bli skadad.”


Hotad av elev att jag inte skulle finnas mer och eleven drog sitt finger över halsen.

Lärare i grundskolan 1–3:

”Jag har bland annat blivit slagen, biten, sparkad på. Elev har dragit i mina kläder och fått saker och möbler kastade mot mig. Jag har blivit hotad att få saker kastade på mig. Jag har även tagit emot dödshot av en elev.”


Lärare i grundskolan 4–6:

”Vissa elever agerar ofta med att ­verbalt kränka eller hota när de får en tillsägelse eller inte gillar situationen. Våld mot mig sker sällan men det har hänt de senaste två åren att en elev ’på skoj’ slagit mig i huvudet och en annan elev spottade på mig. Det är givetvis tråkigt att bli kränkt och utsatt.”


Lärare i grundskolan 1–3:

”Slagen av elev. Hotad av elev att jag inte skulle finnas mer och eleven drog sitt finger över halsen. Kallad idiot, hora ­värdelös m.m.”


Lärare i grundskolan 4-6:

”Elever som får utbrott och slänger stolar. Elever som skriker att man är dum i huvudet. Bråk mellan elever. Det har ju satt sina spår.” 


Lärare i fritidshem:

”Elev som är utåtagerande slår, nyper, skriker, slår omkull bord, lådor mm. Jag känner mig otillräcklig och ledsen över att ett barn ska behöva må så dåligt, och vi i arbetslaget får dålig hjälp av skolledningen.” 


Lärare i grundskolan 4–6:

”Jag har fått höra könsord riktade mot mig, fått höra vilken usel lärare jag är och att jag är hatad. Har fått slag på armen. Har fått stolar ­omkullvräkta i skolan och pennor utkastade.”