Sök

Lärarförbundet: Kommunen drar bort resurserna men ökar kraven

Lärarförbundets skyddsombud Ylva Ljung flaggade tidigt för att nedskärningarna på Nytorpsskolan i Angered skulle få drastiska konsekvenser. Foto Privat och Nicke Johansson

Totalt 215 lärare har försvunnit ur grundskoleförvaltningens lönerullor sedan oktober 2019. Besparingarna är en viktig förklaring. Lärarförbundets skyddsombud Ylva Ljung menar att läget på Nytorpsskolan i Angered är så akut att anmälan till Arbetsmiljöverket är enda vägen framåt.

Grundskoleförvaltningen rapporterar 215 lärare färre i oktober 2020, jämfört med ett år tidigare. Samtidigt har 262 andra anställda fått gå. Båda grupperna inkluderar timanställda.

Ylva Ljung är huvudskyddsombud för Lärarförbundet i Göteborg. I området hon och hennes team ansvarar för, Angered, Centrum och Lundby, ingår ca 35 skolor. En stor majoritet av dem har gjort neddragningar för att få en budget i balans.

Sticker ut

Ändå sticker Nytorpsskolan i Angered ut. Och efter en lång tid av arbetsrättsligt arbete har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund anmält grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad till Arbetsmiljöverket.

Skolan har minskat antalet tjänster med 20, varav 10 lärare.

 – I april förstod vi att nedskärningarna skulle få stora konsekvenser för elever och lärare. Vi flaggade redan då, både kring Nytorpsskolan och andra skolor med stora nedskärningar, säger Ylva Ljung.

Lärarförbundet anser åtgärderna som planerades för Nytorpsskolan inte var tillräckliga för att garantera lärarna en säker arbetsmiljö.

– Rektorn gör allt hon kan, med de medel hon har. Hon möblerade om bland personalen för att täcka luckor. Men i skolans värld vet vi att omorganisationer kräver mycket energi. Och vi fick signaler om att de anställda gick på knäna, säger Ylva Ljung.

Kidnappning på skola

Samtidigt ökade oron i närområdet.
Tidningarna skrev om hur en vikarie på en annan skola i Angered kidnappades av kriminella. Och på Nytorpsskolan finns elever med gängkoppling, eftersom Hammarkullen är hem för bland annat ett av de största släktbaserade kriminella nätverken.
Flera händelser på skolan ökade lärarnas oro. Bland annat hotade en elev sin lärare till livet.

Nedskärningarna börjar märkas.

– Undervisningstiden har ökat, studiehandledningen har minskat och introduktionsklasserna är borta. Det är inte bara en lärare som är orolig. Det är det stora flertalet, lla säger Ylva Ljung.

Ylva Ljung, skyddsombud Lärarförbundet Göteborg.

Resultat blev att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund begärde åtgärder från arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagen, en så kallad 6:6a.

– Det är inget man gör varje månad, särskilt inte av den här kalibern. Sist jag gjorde en handlade det om en slöjdsal med dålig ventilation. Det var ett och ett halvt år sedan, säger hon.

Rektorns, och därmed arbetsgivarens, svar på lärarfackens begäran var att lärarna inte var i riskgrupp för att drabbas av våldet, utan att det var kopplat till den personal som hanterar polisanmälningar och anmälningar till socialtjänsten, vilket är rektorn.

Oron dokumenterad

– Men vi mötte oro hos personalen, som även dokumenterats i arbetsskade- och tillbudsanmälningar. Det visar en stor otrygghet, säger Ylva Ljung.

Åtgärderna för att skapa lugn på skolan inkluderade att frigöra fyra tjänster till ett husteam, som ska finnas på plats i korridorerna. Sex anställda förseddes med personlarm, och rektorn vill införa en säkerhetsapp som alla anställda har i sin arbetsmobil för att larma kollegor.

– Men vem ska komma? Läraren som har undervisning ensam i klassrummet bredvid? I korridoren finns ingen personal som kan skapa trygghet, säger Ylva Ljung.

Strax därpå stod det klart att ytterligare fyra personer skulle bort. Två lärare och två elevassistenter.

Eniga lärarfack

Lärarfacken var eniga. Det var dags för en anmälan till Arbetsmiljöverket, för att pröva om skolan och därmed grundskoleförvaltningen bryter mot arbetsmiljölagen.

Rektor Else-Marie Hallqvist säger till Läraren.se att hon är besviken. Hon tycker att fackförbunden hade kunnat ha väntat på att hennes åtgärder skulle få verka.

– Det är rimliga åtgärder men det tar alldeles för lång tid innan vi ser effekt av dem. Arbetsgivare har ett ansvar att omedelbart genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga och ohälsa, olycksfall och verka för en dräglig arbetsmiljö. Utöver stök och oro i korridorerna, så får lärarna mer undervisningstid. Och om arbetsgivaren ökar kraven måste de se till att lärarna får mer resurser. Här har de gjort tvärtom, säger Ylva Ljung.

Detta har hänt på Nytorpsskolan

22 april: En riskbedömning kommer till LSG, eftersom ett stort antal anställda kommer att sägas upp från Nytorpsskolan i Angered.

17 september: Huvudskyddsombuden från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund träffar lärarna på skolan.

24 september gör rektor en riskinventering tillsammans med skyddsombud och rektor på Nytorpsskolan

7 oktober: Det står klart att skolan minskar antalet tjänster med ytterligare fyra personer.

12 oktober: Lärarfacken begär åtgärder från arbetsgivaren, en så kallad 6§6 a.

27 oktober: Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gör en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket, 7§kap 7 AML

3 november: Kommunens säkerhetsrådgivare håller ett digitalt möte med all skolpersonal, för att informera och stötta.

”Våra barn lever i gängkriget” – Läs Lärarens reportage från Nytorpsskolan här!

LÄS ÄVEN

Hot och våld i skolan – mest utsatta kommunerna