Sök

Lärarförbundet: ”Attacken hanterades enligt boken”

Anders Löfgren, regionalt skyddsombud för Lärarförbundet inom Academedia. Foto: Rikard Westman, TT.

Första dagen på terminen började telefonen ringa intensivt hos Anders Lövgren, regionalt skyddsombud för Lärarförbundet inom Academedia. Det gällde knivattacken på en gymnasieskola i Kristianstad.

LÄSTIPS: Biträdande rektor skadad i knivattacken

Anders Lövgren, samordnande regionalt skyddsombud för Lärarförbundet, vet inte om den misstänkte gärningsmannen var elev på gymnasieskolan där knivskärningen skedde under måndagsmorgonen, den allra första skoldagen efter jullovet.

Men han säger att skolan inte är stökig.

– Det här är en väldigt liten enhet och vi har inte sett den här typen av problem. Vi har varit på skolan men då har det handlat om en tidigare rektor, det var misstro i personalgruppen och fungerade inte. Sen är vi medvetna om att Kristianstad är en ort med problem. Det är en av de mest segregerade orterna i hela Sverige. Men på skolan har vi inte sett någonting, säger Anders Lövgren.

Skolan ligger mitt i Kristianstad centrum, mitt på gågatan, och den drar elever från hela kommunen.

Skyddsombudet om attacksvaret

Enligt Jenny Wahlberg, kommunikationschef för Academedias grund- och gymnasieskolor har personalen på skolan hanterat knivskärningen enligt boken.

– Jag håller med. Jag måste säga att Academedia ligger före många aktörer inom skolan att veta och ha koll på hur vi ska agera när något händer, säger Anders Lövgren.

Academedia har exempelvis utbildat personalen i den här typen av situationer, och i det här fallet valde personalen att göra en så kallad lock-in.

Är det fråga om en skolattack?

– Det har jag ingen uppfattning om i dagsläget. Jag vet att det är ensam gärningsman som av någon anledning haft en kniv med sig. Men om det var planerat sedan innan eller om han alltid har kniv med sig för att han upplever att det kanske kan behövas, det vet jag inte, säger han.

Koden som krävs på skolan

Samtidigt ligger skolan i samma uppgång som tidningen Kristianstadsbladet, och samtliga dörrar är försedda med kodlås.

– När jag kommer på besök måste jag ringa och be om att bli insläppt. Sedan om den här personen stod bredvid dörren och följde med in när den öppnades, det kan jag inte säga, säger Anders Lövgren.

Som fackrepresentant är han nöjd med hur koncernen går vidare för att stötta elever och lärare. 

– Väldigt bra. De skickar ner personal från Stockholm, man har kontakt med kristeamet i Kristianstad, och skolan kommer att vara öppen i morgon för att stötta personal och elever och låta dem känna att det är deras skola, att ingen har tagit över den och att de ska känna sig trygga, säger han.

Eleverna på skolan har tillgång till elevhälsa, men Anders Lövgren är osäker på hur mycket.

– Jag vet inte hur mycket de samarbetar med de två andra gymnasieskolorna vi har i Kristianstad. Man gör ofta så för att få heltidstjänster inom elevhälsan, att man samarbetar mellan gymnasierna.

Har skolan fått några varningssignaler?

– Inte vad vi har fått till oss och vi har tät kontakt med den här skolan, säger Anders Lövgren.

Som facklig representant, finns det något som skolan borde vara bättre på när det gäller att hantera våld?

– Det skulle vara att bli ännu bättre på att se elever med dåligt mående, som skulle kunna utgöra en risk. Varje gång en sådan grej händer, oavsett om det är Kristianstad eller Trollhättan så är det ett misslyckande för skolan. Samtidigt är skolan en del av samhället och jag har varit på skolor i Stockholm där killar går omkring med skottsäkra västar. Men det finns våld i ungdomars vardag och det kommer in på skolorna.

LÄS ÄVEN: 
Knivdåd på skola - lärare och tonårspojke skadade

Biträdande rektor skadad i knivattacken

Experten: Våldet syns i tvåårsåldern

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.