Sök

Huvudskyddsombudet: ”Ingrip i tidig ålder”

När barnet börjar bli utåtagerande mot förskollärare och lärare, eller mot andra barn, bör man ta signalerna på allvar, menar Terje Adkins.

Lärare ska aldrig behöva finna sig i att bli slagna, rivna eller spottade på. Oavsett hur unga barnen är. Det säger Terje Adkins, Lärarförbundets huvudskyddsombud i Göteborg.
– Oavsett när det inträffar ska man ta signalerna på allvar, säger han.

Lärarens granskning visar att våld mot lärare är vanligast bland yngre elever.

Terje Adkins säger att det är bland dem man bör ingripa. När första bettet utdelas, när barnet börjar bli utåtagerande mot förskollärare och lärare, eller mot andra barn.

Själv har han arbetat i utsatta områden i hela sitt lärarliv. I dag finns han i Angered, ett av Sveriges mest socioekonomiskt tyngda områden.

– När jag jobbade i Gårdsten i Angered kämpade vi med elever som hamnat riktigt snett på högstadiet. Då visade sig ganska ofta att tecknen funnits redan på förskolan. Det var där betten kom. De slog andra barn. Och förskolan signalerade. Sen får barnet en elevassistent när det börjar skolan, som försvinner på högstadiet. Då är barnen så stora och starka att det är då det händer, de hamnar i missbruk och kriminalitet. Och det är så sorgligt att tecknen funnits där hela tiden, ända från början, säger han.

”Lägg in resurser tidigt”

Det är därför han vill se mer långsiktiga insatser.

– Vi vill se att man lägger in resurser tidigt, i stället för kortsiktiga politiska utspel, säger han.

Kanske är det lättare att förbise en strulande, sparkande åttaåring, än en femtonåring som kan vara starkare än en vuxen lärare. 

Men Terje Adkins är tydlig. Det är din arbetsmiljö det gäller.

– Man ska inte finna sig i något som är kopplat till att man blir utsatt, vare sig det gäller grova ord eller något fysiskt. Allt ska komma arbetsgivaren till kännedom. Arbetsgivaren är skyldig att se till att vi har en god arbetsmiljö, säger han.

”Skyldighet att anmäla”

 Som lärare behöver du också rapportera risker och skador till arbetsgivaren.

– Allt måste anmälas. Även om man inte blir skadad. Till exempel om man får ett föremål kastat mot sig, och det inte träffar, så är det ett tillbud som ska anmälas. Det är en skyldighet att anmäla för att visa chefen att det finns risker att utreda och ta tag i, säger han.