Sök

Hot och våld mot lärare togs upp i riksdagen

Roger Haddad (L) ställde frågan om lärarnas arbetsmiljö till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under riksdagens frågestund. Foto: Skärmdump

Lärarförbundets nya rapport, som visar de dystra siffrorna att varannan lärare i de lägre årskurserna utsatts för hot och våld på jobbet, togs upp i riksdagen under torsdagen.

Det var under riksdagens frågestund på torsdagen som Roger Haddad (L) ställde frågan om arbetsmiljön i skolan till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

– Häromdagen presenterade Lärarförbundet en mycket bekymmersam rapport, om hot och våld och brister i arbetsmiljö. Där framkommer att mer än en tredjedel av låg- och mellanstadielärarna utsatts för hot och våld, säger Haddad.

Han lyfte också att lärare uppger i undersökningen att deras arbetsgivare inte alltid anmäler eller utreder hot och våld.

– Man vet inte heller om det får några konsekvenser, eller om arbetsgivaren går vidare och anmäler till arbetsmiljöverket. Min fråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är, ser ni behov av att skärpa arbetsmiljölagstiftningen och kraven gentemot huvudmännen?

Vill se granskning av arbetsmiljön

Eva Nordmark svarade att regeringen genomfört en del åtgärder för en tryggare arbetsmiljö.

– Vi har stärkt skyddet för offentligt anställda, och vi har tillsatt en utredning som tittar på förstärkt skydd för samhällsviktiga yrkesgrupper där lärarna är en oerhört viktig sådan grupp, säger hon och fortsätter:

– Vi tittar på möjligheten att kunna skydda personuppgifter och om vi ska utvidga det till fler yrkesgrupper. Jag utesluter inte fler åtgärder och jag kommer med stort intresse ta del av rapporten.

Roger Haddad ville också ha svar på om regeringen tänker besluta att Arbetsmiljöverket ska granska arbetsmiljön inom skolan, eftersom den senaste studien gjordes 2016.

– Ja, vi är alltid beredda att se hur vi kan stärka arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket har även under perioden 2021 gjort särskilt riktade insatser och inspektioner, och haft fokus på arbetsplatser där hot och våld förekommer, säger Eva Nordmark och avslutar med att regeringen tillfört mer resurser för att öka kontrollerna.