Sök

Fem lärare svarar: Så kan vi få bort hot och våld i skolan

Hur kommer vi till rätta med hot och våld i skolan? Vi har bett fem lärare runt om i landet försöka svara på den svåra frågan.

Olle de Vahl, 35 år, gymnasielärare på Nolaskolan, Örnsköldsvik. Undervisar i samhällskunskap och religionskunskap:

Olle de Vahl.

– Svår fråga. Det kan inte bara vara lärarnas uppdrag, eleverna behöver fler vuxna i skolan. Eleverna behöver ett tryggare samhälle, med en utbyggd välfärd och aktivt kultur- och föreningsliv.

– Det behövs ett aktivt förebyggande arbete och där spelar skolans dagliga arbete med normer och värdegrund en viktig roll. Ett av skolans uppdrag är att fostra ansvarstagande samhällsmedborgare och då behövs det tillräckliga resurser för att klara av uppdraget.

Lotta Tander

Lotta Tander, 49 år, grundskollärare på Sörgårdsskolan F-3, Brunflo, (Östersunds kommun):

– Om jag hade en universell lösning på detta så skulle jag nog få Nobelpriset, nej skämt å sido så behövs det fler yrkeskategorier i skolan. Med det menar jag att lärarna dvs alla pedagoger som arbetar i skolan behöver ägna sig åt huvuduppdraget som är undervisning och inte tvingas till uppdrag utanför den ramen där det kan uppstå situationer där hot och våld förekommer.

– Vi behöver socionomer, socialpedagoger, behandlingspedagoger, fritidsledare etc. som arbetar med de delar som inte är undervisning. Det är oftast konfliktsituationer som startat utanför skolan som leder till hot och våld.


Åsa Lundqvist, 56 år, undervisar på Vux Tranås/SFI:

– Hot och våld är en nöt att knäcka. Vi behöver vara fler vuxna/lärare och mindre klasser så alla blir sedda. Skolorna/arbetsplatserna är för stressiga och arbetsklimatet är ansträngt vilket smittar av sig på eleverna. vilket leder till missuppfattningar och konflikter.

Justine Särnerblom, 32 år, undervisar på Sommarhemsskolan Uddevalla. Leg. lärare f-3, undervisar i alla ämnen:

– Money, money, money. Vi behöver få politiken uppmärksammade på hur vår vardag i skolan ser ut. Vi behöver få resurser att hantera det. Trots utbildning och ökad personaltäthet minskar inte hot och våld.

– Vi låses av bristen på utrymme. Möjligheterna att få gå undan från de stora klasserna tror jag skulle göra att hot och våld minskar. Vi ser vad våra elever behöver för att slippa hamna i affekt men vi kan inte ge dem det. Sorgligt och tungt.

Bert-Inge Dahlin

Bert-Inge Dahlin, 64, specialpedagog, Värmdö tekniska gymnasium, utanför Stockholm:

– Vi har de senaste åren kommit tillrätta med oron i skolan genom att satsa på undervisningen i årskurs 1. Vi har ett tvålärarsystem som försöker få alla elever att lyckas med sina studier.

– Skolledningen tar så fort som möjligt upp allvarliga incidenter och har individuella samtal med berörda elever.

LÄS ÄVEN

Hot och våld i skolan per kommun

Lärarna har fått nog av våldet – anmäler till Arbetsmiljöverket