Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Experten: Så hanterar du kontroversiella åsikter i klassrummet

Christer Mattson är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och har arbetat med frågor som rör våldsbejakande extremism i drygt 20 år.

Christer Mattson är lärare och forskare i våldsbejakande extremism. Han menar att det är viktigt att visa att du som lärare bestämmer.
– Det får inte vara så att elever provocerar fram en diskussion i klassrummet bara för att slippa något annat, säger han.

Christer Mattson är föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och har arbetat med frågor som rör våldsbejakande extremism i drygt 20 år. Han var bland annat upphovsman till ett toleransprojekt för att förebygga rekrytering av unga till vit makt-grupperingar efter mordet på John Hron 1995.

Med anledning av det misstänkta terrordådet i Frankrike, där en lärare dödades, frågade Läraren forskaren hur man kommer tillrätta med intolerans mot oliktänkande, där kanske globala konflikter leder till hot och våld i klassrummet.

– Försök att skapa ett samtalsklimat där alla i princip har rätt att uttrycka sin åsikt, men inte på ett sätt som avser att kränka, säger Christer Mattson, lärare och forskare om våldbejakande extremism.

”Elever får inte provocera fram”

Regeln är: allt som är förbjudet i samhället är också förbjudet i klassrummet. Vad som är tillåtet att uttrycka i samhället är också godkänt i klassrummet.

 – Var och en får uttrycka det som är viktigt för personen i fråga, men inte i syfte att uppröra någon annan. Åsikten som framförs kan ändå uppfattas som provokativ.

Hur ska läraren lugna upprörda känslor?

– Om eleverna inte lär sig hur de ska bemöta obekväma i eller kontroversiella åsikter i klassrummet på ett bra sätt, var ska de så lära sig?

– Det är viktigt att det är du som lärare bestämmer när och hur det går an att diskutera ett ämne. Du har ett pedagogiskt ansvar att diskussionen kommer in i ett sammanhang som passar. Det får inte vara så att elever provocerar fram en diskussion i klassrummet bara för att slippa något annat. Samtidigt måste man förstås vara lyhörd för om det är något avgörande eller omstörtande som hänt.

Många lärare känner att det är svårt att hantera känsliga undervisningssituationer som rör religion- eller sexualundervisning. Det visar bland annat Skolverkets rapport från 2013.

– Mitt generella råd är att försöka integrera frågor där det förekommer oliktänkande i den vanliga undervisningen. Inte när som helst, utan där det faller sig naturligt och är relevant. Undervisningen måste ju stämma överens med läroplanen och kursplanen.

Kvarsittning: ”Jag blev mordhotad av en elev”

Lektion om islam blev viral – lärare dödshotad