Sök
Publishing-priset logga

Experten: Så hanterar du hot från föräldrar

Detta ska du göra och detta ska rektorn göra om du blir utsatt för hot och våld – experten rådgör.

Arbetsgivaren har precis samma skyldighet när en vårdnadshavare utsätter lärare för hot och våld, som när en elev gör det.
– Allt som är oacceptabelt i samhället är oacceptabelt i skolan, säger Elisabet Mossberg, ombudsman för Lärarförbundet.

LÄSTIPS Nya siffror: Så många lärare hotas – av föräldrar

Är det är några skillnader i arbetsgivarens ansvar om en förälder hotar en lärare, jämfört med om en elev gör det?

– Nej, om en lärare blir hotad av eller utsatt för våld av en vårdnadshavare i sin yrkesroll har arbetsgivaren precis samma skyldigheter som när det är en elev. Arbetsgivaren ska utreda händelsen, vidta åtgärder och följa upp, säger Elisabet Mossberg, ombudsman på Lärarförbundet.

LÄSTIPS Hot och våld – kommun för kommun

 Vad gör man om man drabbas, men chefen inte verkar agera?

– Ta alltid kontakt med både din chef och ditt skyddsombud eller Lärarförbundet kontakt. Om inte chefen agerar kan skyddsombudet begära åtgärder med stöd av arbetsmiljölagen. Om det är ett allvarligt menat hot eller om du blir utsatt för någon typ av våld – polisanmäl. Allt som är oacceptabelt ute i samhället är oacceptabelt även i skolan.

 Vilka rättigheter har jag och vilken hjälp kan jag få?

– Du har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Det får aldrig normaliseras att bli utsatt för hot eller våld i ditt arbete. Om du blivit utsatt för hot eller våld ska händelsen utredas och åtgärder vidtas så att det inte händer igen, säger Elisabet Mossberg.

Lärare som utsätts för hot och våld ska erbjudas krisstöd, till exempel av företagshälsovården.

Det ska också finnas en plan på arbetsplatsen där det ska framgå vilket stöd du som drabbad kan få.
Är det frågan om ett brott kan Lärarförbundet gå in med juridisk hjälp.

Vad ska jag tänka på om det händer att en vårdnadshavare går över gränsen?

– Det beror ju förstås på situationen – men generellt är det klokt att så lugnt du kan backa ur situationen. Om det händer i mejl eller på sociala medier, svara inte med en gång. Ta så snabbt som möjligt kontakt med din chef och skyddsombud och berätta vad som hänt, säger Elisabet Mossberg.

Lärarnas checklista – så hanterar du hot och våld

Detta ska läraren göra: Anmäla alla händelser till sin chef. Prata även med skyddsombudet. Anmäla arbetsskada till AFA försäkring

Detta ska rektorn göra: Anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Allvarliga händelser anmäls även till Arbetsmiljöverket. Alla händelser med hot och våld ska utredas, åtgärder vidtas och de ska även följas upp.

Detta kan facket göra: Samverka med arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att förebygga våld och hot. Se till att det finns en handlingsplan för när våld och hot händer och att den ska vara väl känd. Ställa krav på arbetsgivaren om det inte händer något. Skyddsombudet har särskilda befogenheter enligt arbetsmiljölagen. Ge råd och stöd till den som blivit utsatt. Målsägarservice i de fall medlemmar är brottsoffer.

Detta ska arbetsgivaren göra:
Förebygga att situationer uppstår. Se till att policy, rutiner och handlingsplaner upprättas och att kunskaper om våld och hot finns hos alla medarbetare. Det ska vara väl känt vad som ska göras när situationer uppstår. Arbetsgivaren ska också säkerställa att arbetet fungerar och att tillräckliga resurser finns. På skolan är rektor en chef och arbetsgivarrepresentant och leder skolans arbetsmiljöarbete. Rutiner ska också finnas om rektor blir utsatt.

Källa: Elisabet Mossberg, ombudsman för Lärarförbundet.

LÄS ÄVEN

Så vill Anna Ekström ge lärarna arbetsro

Så många lärare sjukskrivs efter hot och våld