Sök

Academedia öppnar för kvotering

Friskolekoncernen Academedia är öppen för att luckra upp dagens kösystem till populära friskolor. Koncernen kan tänka sig ett kvoteringssystem i syfte att öka mångfalden bland eleverna, och stödjer därmed tanken i ett utredningsförslag.

– Problemet i dag är att många föräldrar står i kö till många skolor , det är svårt för en nyinflyttad familj att få plats, säger koncernens vd Marcus Strömberg till Sveriges Radios Ekot.

Utredningen överlämnades till regeringen i april och är nu ute på remiss. Ett huvudspår i betänkandet är att föräldrar inte ska kunna sätta sina barn i kö till en viss skola långt i förväg, kanske redan när barnet är nyfött. I stället ska kvotering eller lottning användas om det finns fler sökande än platser.

Marcus Strömberg är emot lottning men positiv till kvoter. Kötid ska bara vara ett av flera kriterier.

– Här kan vi ju lära av högskolan. Högskolan har ju haft olika grupper, kvoter, där det finns olika vägar in.

Friskolornas riksförbund säger däremot nej till kvotering knuten till krav på allsidig social sammansättning.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.