Sök

Trots kritiken – M vill ha lovskola från ettan

Sexton av 52 insatser mot gängkriminaliteten i Moderaternas nya handlingsprogram berör skolan. Skolpolitiske talespersonen Lars Hjälmered vill bland annat se ännu mera lovskola – trots bristerna. Foto: Wikimedia Commons / Axel Adolfsson

Lovskolan har fått skarp kritik i Ämneslärarens granskning, men i Moderaternas plan mot gängvåldet är den viktig.
– Det står inte en massa behöriga lärare på kö, men det är inget skäl att inte försöka, säger skolpolitiskt ansvarige Lars Hjälmered.

Han kan tänka sig posten som utbildningsminister om det blir en borgerlig seger vid valet – inom oppositionen är Moderaterna största parti. En av deras viktigaste frågor är lag och ordning, och i det nya handlingsprogrammet mot gängkriminalitet har lärare och skola stora roller att spela i 16 av 52 punkter.

Det handlar bland annat om obligatorisk läxhjälp, lovskola från årskurs ett och tvålärarsystem.

Lars Hjälmered tror på att införa lovskola från första klass, trots att Lärarens systertidning Ämnesläraren gjort en granskning som visar på stora brister.

– Ibland kan stödet ges på lektionen, andra gånger kanske det inte räcker till och då får man sätta in läxhjälp. Sen kan vi sätta in riktade åtgärder och de kan se olika ut. Självklart ska lovskolan vara med behöriga lärare men jag tror att den enskilda skolan ska avgöra hur man lägger upp läxhjälp och lovskola på bästa sätt. Men självklart ska man få grunden för att lyckas i skolan och inte slås ut och hamna i kriminalitet, säger han.

Så ska fler klara skolan

Samtliga förslag är lärarberoende. Läxhjälp, tvålärarskap, lovskola och längre skoldagar kräver personal.

– Det är inte som att det står massa behöriga lärare på kö, men det kan inte vara ett skäl till att man inte ska försöka åtminstone att ge barnen läxhjälp och lovskola, och ibland får man trixa bäst det går. Men poängen är att vi behöver mer tid mellan lärare och elev, säger Lars Hjälmered.

Du pratar om att trixa bäst det går, men många av våra läsare oroar sig för ytterligare arbetsuppgifter. Vad säger du till dem?

– Vi föreslår inga åtgärder med ökad administration, utan tvärt om är vi beredda att sitta ner med de fackliga ledarna för att diskutera hur vi kan lyfta dokumentation från lärarna. Men jag tror att åtgärderna är helt nödvändiga, lyckas vi inte med det här så lyckas vi inte som land och enskilda människor får inte en riktig livschans. Jag är ärlig och säger att det inte är en enkel uppgift, men nog så viktig.

Skolans jobb i kriget mot gängen

Moderaternas 52-punktsprogram innehåller 16 skolrelaterade åtgärder. Detta är hela listan.

 1. Bättre utbildning för placerade ungdomar.
 2. Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och enskilda insatser.
 3. Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper.
 4. Tidigare insatser, framför allt i lägre årskurser.
 5. Återinför skolhälsovården i skollagen.
 6. Utöka undervisningstiden med en timme per dag med start på lågstadiet.
 7. Obligatorisk läxhjälp.
 8. Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.
 9. Utvärdera och sprid tvålärarsystemet.
 10. Flytta hotfulla elever och inrätta särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever.
 11. Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.
 12. Inför obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska.
 13. Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
 14. SFI med individuell prestationsplan, resultatkrav och bortre gräns.
 15. Inför ett tvåårigt yrkesgymnasium med lägre krav på teoretiska förkunskaper.
 16. Sänk åldersgränsen till Komvux.