Sök
Publishing-priset logga

”Sveriges framtid är i akut behov av en reformerad skola”

Det är politiken som sänkt skolan och läraryrket, skriver debattören Rolf Ekelund.

De senaste decenniernas skolreformer har successivt minskat lärarens möjligheter att planera och genomföra undervisningen på eget sätt. Skolans styrdokument har alltmer kommit att utformas som bruksanvisningar. Kunskapskraven med tillhörande anvisningar för bedömning av elevernas prestationer är det mest påtagliga exemplet på den statliga detaljstyrningen av skolans undervisning.

Det är de tongivande skolpolitikerna som varit ledande i utvecklingen. Skolans myndigheter följer förstås lydigt givna direktiv. Skolforskares och verksamma lärares synpunkter har i stor utsträckning negligerats.

Lite märkligt är att inte ett enda av de politiska partierna har presenterat ett eget profilerat program eller ens en egen vision gällande skolan. Partierna förefaller istället unisont följa och bejaka den tidigare skolministern Jan Björklunds reformagenda, vars främsta punkter karaktäriseras av: katederundervisning, disciplin, strikta kunskapskrav, mer betyg och nej till elevaktiva arbetssätt.

Det skolpolitikerna pläderat för under de senaste tjugo åren kan beskrivas som en återgång till den mekaniska undervisning som praktiserades i USA under 60-talet och vars portalfigurer var Skinner och Bloom. Sammanfattningsvis kan denna metod för undervisning beskrivas som korvstoppning och sprutlackering.

De i dag för skolan gällande styrdokumenten gillas knappast av någon involverad part. Lärarna är fängslade i en tvångströja och eleverna våndas över tråkig undervisning och ett ständigt bedömande.

Rolf Ekelund, filosofie magister, utbildad ämneslärare och tidigare läromedelsförläggare.

Den för närvarande pågående skolutvecklingen pekar dessutom i helt fel riktning. Regeringen vill nu ytterligare förkorta lärarutbildningarna och kommunerna tilldelar skolorna digitala planeringsverktyg som snarast påminner om forna tidsstudiemän. Läraryrket mister därmed ytterligare status och respekt. Vem vill bli lärare?

Hur länge ska detta elände få pågå? Skolans resultat faller, knappast någon vill längre bli lärare och många elever vantrivs i skolan. De borgerliga skolpolitikerna visar inga tecken på vilja till förändring, men var finns Socialdemokraterna? Nu handlar det om att rädda vad som räddas kan av den svenska grundskolan.

Sveriges framtid är i akut behov av en reformerad skola.

OM LÄRAREN DEBATT

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 2-3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se