Sök
Publishing-priset logga

Nytt statsbidrag främjar forskning på arbetstid

Lärare med examen på forskarnivå ska nu få möjlighet att ägna sig åt praktiknära skolforskning vid sidan av undervisningen, för att stärka den svenska skolan på sikt. Foto: Shutterstock

Nu öppnas möjligheten för lärare att på arbetstid kunna bedriva praktiknära forskning och utveckling.

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag som gör det möjligt för legitimerade lärare och förskollärare med licentiat- eller doktorsexamen att ta del av bidraget, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Satsningen ska stärka den vetenskapliga grunden i skolan och därigenom skapa förutsättningar att utveckla undervisningen och på så sätt förbättra svensk skola. Statsbidraget får motsvara högst 15 procent av lärarens eller förskollärarens lön.

– En bra satsning, men det behövs så mycket mer, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Behoven av kompetensutveckling och bättre förutsättningar för fler forskande lärare är enorma.

För satsningen avsätts i år 12,5 miljoner kronor för ändamålet och från 2022 avsätts 25 miljoner kronor årligen.

Professionsprogram, tack!

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och träder i kraft den 1 maj 2021.

– I januariavtalet är de också överens om att inrätta ett professionsprogram för lärare och rektorer. Det behöver regeringen lägga fram omgående, säger Johanna Jaara Åstrand.