Sök

Lärarnas uppmaningar till nya ministern

Lärare från hela Sverige tipsar nya skolministern om de viktigaste frågorna att ta tag i på utbildningsdepartementet. På bild: Tobias Stenström, Jessica Milch, Olle Linton, Maria Johansson, Maria Wiman och HP Tran.

Mindre barngrupper och mer investeringar, större statligt ansvar och minskad arbetsbörda. Detta är vad svenska lärare vill ha av Lotta Edholm (L), ny skolminister.

LÄS ÄVEN: Så pudlar Anna Ekström om löftet

Snart är det dags för utbildningsminister Anna Ekström (S) och skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att lämna över till sina efterträdare Lotta Edholm (L) som blir skolminister och Mats Persson (L), utildningsminister, när Ulf Kristerssons regeringsbildning nu är klar. 

Detta är vad lärarna själva vill ha av den blivande skolministern.

Maria Johansson. Foto: Privat

Maria Johansson, grundskollärare, Kiruna:

– Staten måste ta större ansvar för skolan för kommunerna mäktar inte med denna uppgift. Lärarbristen är alarmerande så det är också något som måste högst upp på dagordningen!

LÄS ÄVEN: Skola saknar lärare – 220 elever stannar hemma

Björn Östlund, svensklärare 7-9, IES Sundsvall: 

– Reformivern som riktas mot skolan har övergått i detaljstyrning av lärarna. Detta undergräver en förut mycket aktad profession. En ny minister måste verka för att minimera alla typer av detaljstyrning. Ge oss förtroende och arbetsro."

Olle Linton, lärare i religion och historia, Stockholm:

– Se över arbetsbördan, arbetsmiljön och lönerna. Svensk skola kommer aldrig att ligga i topp så länge lärare arbetar under nuvarande förhållanden.

Tomas Grönlund, lärare på IM-programmet, Dals-Ed:

– Lön och arbetsmiljö. Inflationen tar fart, samtidigt som anpassningskraven gör att slimmade organisationer ska slimmas ytterligare. Det är väldigt kännbart.

Linda Söderström. Foto: Privat

Linda Söderström, 1-3-lärare, Vännäs:

– Se till att skolan blir mer likvärdig än vad den är i dag. Alla elever har rätt till en bra utbildning. Det ska vara god lärartäthet och lagom stora klasser. En mer vardagsnära fråga är att skolan behöver större anslag till läromedel. Det skulle gynna både elever och lärare.

Eva Lindström, förskollärare, Bromma:

– Färre barn per lärare i förskolan. Ge barnen förutsättningar för en bra start i skolan, så att alla barn kan fortsätta och avsluta skolan.

LÄS ÄVEN: Här är lärarnas viktigaste frågor inför valet

Therése Hassel. Foto: Privat

 

Therése Hassel, grundlärare, Skara:

– Möjliggör för lärarkåren att utvecklas och jobba med det de ska: utbilda Sveriges framtid! Många kringuppgifter, så som exempelvis inköp av kontorsmaterial, läromedel och teknik, installationer av Ipads, vikarieanskaffning och så vidare, tar mycket tid från grunduppdraget.

Tobias Stenström, förste förskollärare, Jönköping:

– Skapa en hållbar arbetsmiljö för Sveriges lärare.

Anton Wedding. Foto: Privat

Anton Wedding, svensklärare på resursskola, Malmö:

– I en skola med kvalitet på utbildningen har läraren tid till såväl för- och efterarbete som professionsutveckling. För detta behöver tid avsättas i lärarens tjänst, hellre för mycket än för lite. Den sortens överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare är lättare att komma till om vi har en statligt styrd skola i en stark offentlig sektor.

LÄS ÄVEN: Så många lärare jobbar när de är sjuka

Gustav ”Skolgårdsläraren” Sundh, lärare i fritidshem, Huddinge:

– Ett nationellt reglerat avtal kring planeringstid för lärare i fritidshem. Det finns ingenting som påverkar kvalitén mer. Nu måste varje enskild anställd kämpa med näbbar och klor för den självklarheten. En del kan ha 10 timmar, andra knappt 30 minuter i veckan.

Maria Wiman, högstadielärare, Huddinge:

– Prata med professionen! Det får inte vara ett stort glapp mellan skolpolitik och daglig verksamhet. Lyssna på oss som står på golvet dagligen, vi som befinner oss i skolans vardag. Besök skolor ofta, prata med skolpersonal och elever. Förankra din politik i vår verklighet!

Per Edberg, förskollärare, Umeå:

– Agera kraftfullt för att kommunerna ska ha tillräckligt med resurser så att varje rektor i förskolor och skolor har en budget för att tillgodose barns och elevers behov och rättigheter. Den ska räcka till en bra arbetsmiljö och goda villkor för lärarna.

Hai Phuong ”HP” Tran, lärare, Göteborg:

- Svenska skolan lider idag av många svårigheter, problem och brister. Jag vill att den nya skolministern ska lyssna in rådande forskning och utredningar om skolan, att den är olikvärdig och orättvis. Ett sätt för oss att ta itu med olikvärdigheten är att vi reformerar skolpengen. Jag föreslår att vi återgår till den modell vi hade när friskolereformen infördes, dvs att friskolorna fick 85 % av den kommunala skolpengen. Det vore nämligen ett första steg mot en mer likvärdig skola.

Jessica Milch, språklärare 7-9, Linköping:

– Arbetsbelastningen är en komplex fråga och finns nog tyvärr ingen quick fix för, men en sak som går att göra något åt är dokumentationsbördan. Lärare i dag dokumenterar ihjäl sig, i olika system som sägs ha skapats för att underlätta arbetet. Vi behöver ställa oss frågan varför och vad vi dokumenterar samt för vems skull. Vad hände med lärares autonomi? Vem tog sig rätten att bestämma hur lärare bäst utför sitt uppdrag? Klart är att det inte var en lärare!

Katarina Wallner, lärare F-6, Sundsvall:

– Jag tycker framför allt att den nya ministern ska bygga upp en likvärdig skola med tillräckliga resurser, vi behöver fler pedagoger i ett utarmat skolsystem där många inte orkar jobba kvar. Reglera också undervisningstiden så lärare kan förbereda och efterarbeta sin undervisning och får tid till rast och återhämtning. Nu krigar vi för att hinna gå på toaletten och hinna ta 20 min lunchrast, det är stenålder!

LÄS ÄVEN: Mäktigast på skoltwitter – hela listan