Sök

Så blir skoldebatten i Almedalen

Ordförandena Matz Nilsson, Sveriges Skolledare, Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund kommer att ordna debatt kring den bristande likvärdigheten under Almedalsveckan.

På söndag drar Almedalsveckan i gång i Visby. Mer än hundra evenemang berör utbildning. Lärarförbundet lägger fokus på den bristande likvärdigheten i skolan i sina arrangemang.

Under pandemin var Almedalsveckan inställd år 2020 och genomfördes som en digital version under 2021. I år är Almedalsveckan tillbaka i Visby om än i en något förkortad version med start på söndag den 3 juli och avslut torsdagen den 7 juli.

Kortad vecka men ändå stort utbud

Den som är intresserad av utbildningsfrågor kommer ändå att ha ett brett spektrum av föreläsningar, seminarier och debatter att besöka förutom de sedvanliga politikertalen.
Lärarförbundet är med, tillsammans med Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund, och arrangerar två debatter på temat likvärdighet.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet Foto: Lärarförbundet

– Vi har valt att fokusera på den bristande likvärdigheten eftersom det är ett stort problem som står i vägen både för elevernas kunskapsutveckling och lärarnas arbetsvillkor, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand Lärarförbundet.

Även den valkampanj som Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund startade i våras har likvärdighet i fokus. Fas två i kampanjen kommer att lanseras efter sommaren och handla om att skolan måste vara rättvis.

– Det är ett budskap men också ett krav från vår sida, säger Johanna Jaara Åstrand.

I den ena debatten deltar de skolpolitiska talespersonerna från Moderaterna, Socialdemokraterna och Centern tillsammans med ordförandena i Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund.

I den andra debatterar företrädare för Sveriges kommuner och regioner och Skolinspektionen med ordförandena i Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund.

Johanna Jaara Åstrand kommer också att medverka på en rad andra seminarier som rör skolan. Man kommer också ordna ett seminarium tillsammans med alla fackförbund som deltar i samarbetet Facken i välfärden. 

Facken i välfärden

– Vi kommer att sätta trycket på frågan om kompetensförsörjningen både när det gäller rekryteringen in i välfärdsyrkena, vad som sker i yrkena och varför så många väljer bort dem, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förutom företrädare från välfärdsfacken och SKR så kommer högskoleminister Anna Ekström att delta och Lars Stjernkvist som leder kansliet Hållbart arbetsliv på Regeringskansliet.

Efter att det varit lite stiltje i Almedalen under ett par år, tror du att det kommer att bli svårare att nå fram med frågorna i Almedalen i år?

– Det är klart att vi hoppas nå ut och nå fram i de frågor som vi ser är högst angelägna inte bara för utbildningspolitiker utan för politiken överlag. Det är en arena där extremt många frågor trängs. För oss är det här dock en av väldigt många arenor där vi försöker sätta tryck i frågan kring likvärdigheten, säger Johanna Jaara Åstrand.

Datum och tider som gäller

”Så gör vi skolan likvärdig”

Tid: Måndagen den 4 juli, kl 13.30-14.30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6
Medverkande: Gunilla Svantorp, Socialdemokraterna, Lars Hjälmered, Moderaterna, Fredrik Christensson, Centerpartiet, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund och Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund
Moderator: Sharon Jåma
Arrangör: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund

”Vi behöver en halv miljon nya kollegor – så klarar vi välfärden”

Tid: Måndagen den 4 juli, kl 15.00-15.55
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Strandgatan 14
Medverkande: Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, Veronica Magnusson, Vision, Malin Ragnegård, Kommunal, Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, Anna Ekström, utbildningsminister, Caroline Olsson, SKR och Lars Stjernqvist, Kansliet för hållbart arbetsliv.
Moderator: Lisa Bondesson
Arrangör: Facken i välfärden (Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Vision och Vårdförbundet)

”Hur gör vi likvärdighet i praktiken?”

Tid: Tisdagen den 5 juli, kl 14.15-15.30
Plats: Uppsala universitet, B-huset, sal B24, Cramérgatan 3
Medverkande: Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen, Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund, Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Lärarförbundet Skolledare, Monica Sonde, SKR och Linus Sköld, Socialdemokraterna
Arrangör: Lärarförbundet Skolledare, Sveriges Skolledarförbund