Sök

L vill ha längre skoldag i lågstadiet

Liberalernas Nyamko Sabuni presenterade partiets förslag till förändringar av svenska skolan under L-ledarens sommartal i Stockholm. Foto: Ulf Lodin

 Liberalerna vill göra förskola obligatorisk för femåringar och öka lektionstimmarna i lågstadiet.
 Syftet är att stärka barnens färdigheter i svenska.

Förslagen lanserades när L-ledaren Nyamko Sabuni sommartalade i Stockholm. Mycket i talet handlade om att bekämpa segregationen genom att tidigt förbättra barns färdigheter i svenska.

– Inget kan ersätta svenska språket som nyckel till integrationen, sade Sabuni.

Liberalerna har sedan tidigare drivit att det ska vara obligatoriskt för nyanländas barn i åldrarna tre till fem år att gå i språkförskola. Det är dock oklart om förskola kan göras obligatorisk för bara en viss grupp barn. Frågan utreds av regeringen.

Förskola för alla

L tar nu ett nytt steg och föreslår att den allmänna förskolan blir obligatorisk för alla femåringar.

– De flesta barn går redan i förskolan. Vi vill nå de barnen som i dag inte gör det. Många av dem har utrikesföddbakgrund, säger Sabuni.

Hon vill också ställa högre krav på förskolepersonalens kunskaper i svenska och införa krav på att förskolor kartlägger barnens ordförråd.

– En sexåring ska ha mellan 8 000-10 000 ord i sitt ordförråd. Tittar man på barn i utsatta områden ligger det kring 2 000, säger Sabuni.

Längre skoldagar

Dessutom bör, enligt L, svenska prioriteras tydligare framför andra språk i förskolan.

– Detta är viktigt inte minst i områden där de flesta har ett annat modersmål, säger Sabuni.

Ett annat nytt L-förslag är att göra skoldagarna längre för lågstadieelever genom att bygga ut timplanerna i centrala ämnen. Framförallt i svenska.

TT: Tror du det blir populärt?

– Skolan är inte till för att vara populär, utan för att fostra framtidens medborgare, till arbetslivet och i demokrati, säger Sabuni.

Hon påpekar att svenska barn i lågstadiet har färre undervisningstimmar än barn i många andra länder.