Sök

Johanna Jaara Åstrand: "Partierna saknar konkreta förslag"

Vi serveras många allmänt hållna talespunkter i stället för konkreta förslag på hur saker ska göras, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand som läst de skolpolitiska talespersonerna på Läraren Debatt.

Under två veckor ger de skolpolitiska talespersonerna för riksdagspartierna sina viktigaste skolfrågor på Läraren Debatt. Första veckan publicerades Liberalerna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna. Här ger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand sin bild av talespersonernas förslag. 

Vad tycker du politikerna missar i sina förslag?

– Eftersom den skolpolitiska diskussionen på riksnivå primärt handlar om de stora systemfrågorna – finansiering, skolval och statens ansvar – är det intressant att andra frågor lyfts fram av rikspolitikerna i de här debattartiklarna. Generellt kan man dock säga att konkretionsgraden är förhållandevis låg. Vi serveras många allmänt hållna talespunkter i stället för konkreta förslag på hur saker ska göras. Vi kan konstatera att det är lätt att säga att dokumentationen ska minska, men svårare att beskriva hur. Inte minst om det ska fungera tillsammans med hårdare uppföljning och kontroll.

Vad skulle du vilja se att de föreslog?

– Jag skulle vilja se förslag som faktiskt leder till att vi kommer tillrätta med huvudproblemen i svensk skola. Det vill säga – jag hade velat att politikerna beskrev hur läraryrket ska bli mer attraktivt och visas mer tillit, och hur de vill komma tillrätta med underfinansieringen och den bristande likvärdigheten. Vilken roll ska staten spela? Ett exempel kan vara en helt reformerad skolfinansiering baserad på undervisningsgrupper. Jag hade också velat se en diskussion om hur förslagen påverkar skolans funktion. Senast det blev fler timmar i lågstadiet för eleverna innebar det i många fall att man avskaffade halvklasslektioner och i stället hade helklasslektioner. Det är med andra ord långtifrån säkert att sådana reformer verkligen stärker undervisningen.

Vad vill du lyfta fram som särskilt bra/särskilt dåligt i det som presenteras här?

– Att Liberalerna vill satsa på skolan. Att de framhåller vikten av att lärare får tillgång till läroböcker. De säger sig också värna om likvärdigheten, men behövliga systemförändringar för att uppnå just det lyser med sin frånvaro.

Miljöpartiet adresserar flera av de systemfel vi ser, vilket är klart positivt. Bra också att de lyfter fram fritidshemmets viktiga roll. Konkretionen, hur partiet vill gå vidare, kunde vara klart högre.

Bra är att Centerpartiet lyfter fram förskolans roll, behovet av kompetensutveckling, minskad administration, särskilt stöd och elevhälsan. Allt detta är välkomna förslag. Men som i så många andra fall saknas det konkretion, till exempel när det gäller hur administrationen ska minska.

Det är bra att den allmänna ingången för Moderaterna är att skolans kunskapsuppdrag ska värnas, även om kunskap idag handlar om betydligt mer än mätbara faktakunskaper. Dessvärre är flera av förslagen mindre genomtänkta. Sämst är att den lögn om skolvalspropositionen som Moderaterna har gjort till sin främsta talepunkt får följa med in i en artikel riktad till Lärarens välbevandrade läsare.

LÄS ÄVEN:

Debatt: Så vill partierna förändra skolan

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.