Sök

Skolan het valfråga i SVT:s partiledardebatt

"Det märks att politikerna är långt från vardagen i Sveriges skolor och förskolor", säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande efter partiledardebatten.

Skolan var en av de fyra frågor som tog plats i gårdagens partiledardebatt i SVT. Stundtals hettade det till ordentligt när frågor som friskolornas vinster och de svikande resultaten i utsatta områden lyftes. ”Välkommet och viktigt att skolan lyfts”, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

LÄSTIPS: Jaara Åstrand: 1800-talets politiker var klokare än dagens

När de åtta partiledarna möttes i Agenda under söndagskvällen debatterades fyra frågor: jobben, klimatet, kriminaliteten – och skolan.

Bland skolfrågorna som debatterades syntes vinster i friskolorna, kösystemet till friskolorna och de stora skillnaderna i den svenska skolan, där Grundskollärarens granskning lyftes fram. Den visar att 40 procent av eleverna i utsatta områden misslyckas.

LÄSTIPS: ”Vi lärare måste hjälpas åt att rädda skolan”

Inledningsvis ställdes Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson mot varandra i en duell om friskolor.

Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet vill se skärpta regler för friskolorna.

– Att utländska riskkapitalbolag ska styra och ställa i svenska skolan, och ta makten ifrån lärare och rektorer. Det har skapat en kaotisk skola i Sverige som vi inte kontrollera, säger hon.

Jimmie Åkesson instämmer i en del av V:s kritik av systemet, men menar att den stora frågan inte handlar om friskolorna.

– Lärare och personal som tvingas kapitulera inför otrygghet och hot, total brist på respekt inför vuxna. Oordning, otrygghet, våld, droger, gäng som präglar vardagen för våra elever idag. Det är de riktiga problemen, inte vem som driver skolan, säger han.

Under kvällen debatterades också kösystemet till friskolorna, där de flesta partier i riksdagen är överens om att förändringar behöver ske.

En statlig utredning har pekat ut kösystemet som en bidragande orsak till segregationen.

M, KD, C och L är alla överens om att systemet ska ändras så att det inte ska krävas att barnen ställs i kö redan när de är spädbarn.

– Vi vill göra det möjlighet för fler föräldrar att välja skola, och vi vill att de ska välja både bland friskolorna och kommunala. Det ska vara samma plattform. Och vi menar att det kan räcka med att ställa sig i kö två eller tre år innan man börjar skolan. Det finns inga skäl att ställa barnen i kö redan på BB, säger Nyamko Sabuni (L).

Jaara Åstrand: Avgörande fråga

Att skolan tar plats som en av de viktigaste frågorna i den politiska debatten är välkommet och viktigt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– Skolan är en helt avgörande fråga för samhällets utveckling och borde vara ett återkommande tema på alla partiledardebatter. Utan en fungerande skola är det svårt att se hur utmaningar inom andra politikområden ska lösas, exempelvis arbetslösheten eller social utsatthet, säger hon.

Vad var det mest uppseendeväckande anser du? 

– Det märks att politikerna är långt från vardagen i Sveriges skolor och förskolor. Debatten handlade mer om vinstfrågan och friskolors vara eller inte vara än om det som borde vara partiledarnas fokus; vad de vill göra för att säkra likvärdiga förutsättningar och ett attraktivt och hållbart läraryrke som ger alla barn och elever samma chans. 

Hon tycker att det finns en oförmåga bland partiledarna att vilja ta ett samlat grepp om svensk skola.

– Det behöver göras stora satsningar på skolan för att lärare och elever ska få rimliga förutsättningar. Varje elev har rätt att undervisas av utbildade lärare, lärare måste få tid och resurser för sitt uppdrag och skolans styrning måste bli långsiktigt hållbar. Alla partier verkar dock vara eniga om att skolvalssystemet måste revideras, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Det är mycket positivt men det hjälper inte att säga det utan det måste också visas i handling. Det krävs nu att partierna sätter sig ner och diskuterar frågan och samtidigt är öppna för att hitta konstruktiva lösningar som går att genomföra.

LÄS ÄVEN: S-förslag: Förbjud vinstuttag i skolan