Sök

Här är skollagarna som förändras 2022

Nya kursplanerna på gymnasiet hör till de större förändringarna som införs 2022. Foto: Patrik Svedberg, Getty

Nytt år – nya regler. Och det gäller att hålla koll. Störst under 2022 är de förändrade kursplanerna på gymnasiet.

LÄSTIPS: Skärp skollagen – så vill Lärarförbundet stoppa föräldrakraven

1 januari

  • Regeringen förlänger den tillfälligt sänkta avgiften att pröva sig för ett högre betyg för den som gått ut gymnasiet under pandemin. I stället för den vanliga kostnaden på 500 kronor, får testerna max kosta 150. Åtgärden gäller under hela 2022.
  • Försöksverksamheten med digitala nationella prov förlängs till och med 31 december 2023.
  • Pilotförsöket ska omfatta digitala prov, extern bedömning och central rättning.
  • De nya ämnesplanerna införs på komvux i matte och engelska. Det innebär bland annat att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet bantats och att kunskapskraven är mindre detaljerade. Motsvarande förändringar infördes på gymnasieskolan 1 juli 2021.

1 juli 2022

  • Sex och samlevnad bytte inom vuxenutbildningen namn till sexualitet, samtycke och relationer den 1 juli 2021. Men från och med juli 2022 ska det nya namnet användas i utbildningen. Ämnet betonas också tydligare i läroplanen, precis som vuxenutbildningens jämlikhetsuppdrag.

Höstterminen 2022

  • Kursplanerna för grund-, special- och sameskola ändras för att betona fakta och förståelse. Det centrala innehållet bantas och kunskapskraven blir mindre omfattande.
  • Sär- och specialskolan får ändrade ämnesplaner för döva och blinda elever med intellektuell funktionsnedsättning. Bland annat ska fakta och förståelse betonas, antalet mål minskas och stadieskillnaderna ska bli tydligare.
  • Sex och samlevnad byter namn och kallas sexualitet, samtycke och relationer i grund-, special-, same-, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ändringen beslutades 2021 men det officiella namnbytet sker hösten 2022.
  • Jämlikhetsuppdraget betonas i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

MER LÄSNING:

Historisk seger! Barns rätt har blivit svensk lag

Tidig deadline för betyg kan bryta mot skollagen

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.