Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Stora problem med studiero och trygghet

Många skolor har betydande problem med stök, trygghet och studiero. Det visar Skolinspektionens stora granskning av närmare 400 grund-och gymnasieskolor.

Skolinspektionens nya granskning, som gjorts under åren 2018 och 2019, visar att skolorna som har problem lägger mycket tid och kraft på att åtgärda ordningsproblem när de inträffat istället för att arbeta mer förebyggande så problemen inte uppstår.

Bristande studiero

Skolor där det inte fungerar har inte en heltäckande bild av nuläget och saknar utvecklat skolövergripande arbete för studiero. De jobbar med åtgärder som inte ger effekt.

Skolinspektionen rekommenderar att skolorna börjar arbeta mer systematiskt med studieron där granskningen visar att de största problemen finns som behöver förbättras och utvecklas. Rådet är också att skolorna håller isär begreppen trygghet och studiero, även om de hänger ihop och påverkar varandra. Det gör det lättare att analysera var problemen ligger och hitta åtgärder som fungerar, anser Skolinspektionen.

Lärarna behöver få stöttning och goda förutsättningar, konstaterar inspektionen, för att kunna leda och utveckla undervisningen i klassrummen. De måste också få tydligt klargjort vad som är ett lämpligt agerande från deras sida när situationer uppstår som måste hanteras. Och eleverna behöver få adekvat stöd och stimulans.

Fyra framgångsfaktorer för skolor som lyckats väl är att man:

  • involverar hela organisationen i arbetet
  • arbetar systematiskt med såväl trygghet som med studiero
  • låter organisationen bära ansvaret
  • arbetar både ”här och nu” med långsiktighet.

Samtidigt som Skolinspektionen lyfter fram att många skolor i denna stora och breda granskning har problem så ser man också att en majoritet av de granskade skolorna gör att bra arbete för att skapa trygghet och arbetsro – även om många kan bli bättre.