Sök

Problemskolor ska kunna stängas lättare

Förslaget är att även kommunala skolor med stora brister ska kunna stängas ner.

Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga skolor som – trots varningar – inte håller måttet, enligt ett nytt förslag.
– Enbart seriösa aktörer ska ha möjlighet att driva skola i Sverige, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff.

Förslaget som nu skickas ut på remiss syftar till skärpta bestämmelser i skollagen för att få stopp på oseriösa aktörer.

– Det har varit svårt att stänga skolor med uppenbara brister, säger Anna Ekström.

Förslaget har sin bakgrund i en av punkterna i januariavtalet, alltså samarbetsöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna. De fyra partierna har enats om att "möjligheterna för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala, ska öka".

Svårt att ingripa

– Utgångspunkten är att skolan är till för eleverna och att driva skola i Sverige är ett förtroende och det förtroendet ska man leva upp till, säger Anna Ekström.

Enligt förslaget ska Skolinspektionen kunna besluta att en skola behöver åtgärda ett allvarligt missförhållande – och kunna stänga skolan även om missförhållandet åtgärdats. Samma sak ska gälla för såväl kommunala skolor som friskolor.

– Det har varit svårt att stänga skolor med uppenbara brister, säger Ekström.

Utökade möjligheter

Så som regelverket ser ut i dag kan Skolinspektionen dra in tillståndet för friskolor med grava brister. Däremot kan den inte stänga en kommunal skola stängas. Det Skolinspektionen kan göra är att besluta om "statliga åtgärder för rättelse" vid en kommunal skola Det innebär att staten (Skolinspektionen) tar över ansvaret för skolan tills den fungerar igen. Detta har hittills skett en gång, i Botkyrka söder om Stockholm.

Sedan 2010 har Skolinspektionen dragit in tillståndet för ett 30-tal fristående skolor.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft första januari 2022.

Hamid & Maria: ”Politikernas svek bakom skolstängningar”