Sök

Kartläggning – så kom lärare till sommarskolan

”Många huvudmän berättar om goda resultat av att inte spara lovskolan till sommarlovet utan anordnar lovskola även på andra lov”, konstaterar Skolinspektionen i sin rapport om lovskolan. Foto: Getty

De flesta huvudmän i Skolinspektionens kartläggning lyckades locka behörig personal till lovskolan i somras – utom en som enbart använde lärarassistenter. Nu vill Skolinspektionen slå ett slag för sommarskola året runt.

En rundringning som Läraren.se gjort, visar att elevantalet i grundskolans sommarskola fördubblats i Göteborg, Malmö och Stockholm under 2020.

Nu redovisar Skolinspektionen hur 66 huvudmän – hälften kommunala och hälften fristående – ser på sommarens lovskola.

Den visar bland annat att undervisningen till stor del leddes av behöriga lärare.

Fem huvudmän uppger att de hade svårt att rekrytera behörig personal, och hos en huvudman har elevassistenter huvudansvaret för undervisningen – men vilken huvudman det gäller vill Skolinspektionen inte uppge.

En huvudman beskriver för Skolinspektionen att det är svårt att rekrytera eftersom behöriga lärare upplevt lovskolan som en ”låtsasskola”. En annan huvudman skriver in lovskolan inom ramen för den totala undervisningstiden i förstelärarnas anställningskontrakt.

Dubbel lön eller ledighet

De flesta lärare fick enligt Skolinspektionen någon form av kompensation för sitt arbete, utöver sedvanlig lön. Exempel är dubbel lön, lönetillägg eller löneersättning. Andra lärare får en ledig dag för varje dag de arbetat.
Men en intervju Läraren gjort inför sommaren 2020, visar att specialpedagogen Maria Burström i Umeå, inte får extra klirr i kassan för sommardagarna hon la på ferieskolan.

– Många ger någon form av ersättning, men andra säger att lärarnas engagemang i eleverna är en viktig faktor, säger Anna Möller.

Utöver deltagarna i rapporten kontaktades 58 huvudmän, som inte ordnade lovskola under sommarlovet. Skolinspektionen har inte följt upp hur de hanterar den obligatoriska lovskolan.

Anna Möller, Skolinspektionen.

– Många huvudmän berättar om goda resultat av att inte spara lovskolan till sommarlovet utan anordnar lovskola även på andra lov. Det kan vara svårt att motivera elever att gå under sommarlovet, säger Anna Möller, verksamhetsutvecklare på Skolinspektionen.

Regeringen avsatte 120 miljoner kronor i maj, för lovskolor som bot på covid-luckor i undervisningen – pengar som kan sökas för gymnasielovskola och lovskola för grundskolan utöver de obligatoriska 50 timmarna för årskurs 8 och 9. I budgetpropositionen för 2021 finns förslag på extra statsbidrag fram till 2023.

Skolverket kommer att redovisa vilka huvudmän som sökte statsbidrag senare under hösten.