Sök

”Blir vanligare att elever hotar att anmäla mig”

Erik Oscarsson har undervisat i 24 år. Sedan 2013 på Novia-Engelska Skolan, i södra Stockholm. Foto: Johan Strindberg

Antalet anmälningar mot lärare har ökat lavinartat­ det senaste ­decenniet. Men av drygt 4 600 anmälningar till Skolinspektionen 2019 ledde endast fem till att lärare miste legitimationen.

LÄS OCKSÅ: Trots anmälningsvågen – få blir av med sin lärarlegitimation

Erik Oscarsson, 50, är grundskollärare i matematik och NO sedan 1996. Han har mest undervisat på högstadiet, årskurs 7–9 och har tydligt märkt hur anmälningskulturen förändrats genom åren.

– I dag hotar elever betydligt oftare än förut med att de ska anmäla mig, de är mycket väl medvetna om sina rättigheter. Jag försöker att inte hetsa upp mig, det gäller att inte ta det för personligt utan vila trygg i att man inte har gjort några fel, även om man skulle råka bli anmäld.

”Hälften av alla lärare har tvekat att ingripa i en situation på grund av rädsla för att bli anmäld.”

Han tycker att man inte ska vara så rädd för att bli anmäld till Skolinspektionen. En anmälan innebär att ärendet granskas, vilket är betydligt bättre än att skolan och dess ledning blir undfallande av rädsla för eventuella anmälningar.

– En skolledning som inte har ryggrad och backar upp sina lärare är betydligt värre än en anmälan till Skolinspektionen.

– Jag har själv upplevt en situation där en obehörig lärare blev utpekad som ”det svarta fåret” av föräldrar och sedermera uppsagd på svaga grunder, bara för att skolledningen blev rädd och gick föräldrarna till mötes. Detta i förhoppning att allt då skulle bli lugnt, men så fungerar det ju inte.

Så har anmälningarna ökat

Så har antalet anmälningar ökat.

Ser vi ett trendbrott?

2019 minskade antalet anmälningar för första gången. 
Trendbrott eller tillfällighet? 
Ingen vet.

Nio procent minskade antalet anmälningar till Skolinspektionen med mellan 2018 och 2019.

Det kan vara ett trendbrott.

– Det finns ingen specifik analys över minskningen, men Skolinspektionen har bedrivit ett aktivt arbete för att stärka och lyfta fram den lokala klagomålshanteringen. Detta i syfte att elever ska få snabb respons från skolan eller huvudmannen, säger Katarzyna Lipska, utredare på Skolinspektionen.

Antalet anmälningar till Barn- och elevombudet har också minskat. Även BEO:s skadeståndskrav.

Ola Vinnerljung, jurist på BEO, är också inne på att Skolinspektionens offensiv kan ha gett resultat.

– Det är svårt att fastställa varför, men Skolinspektionen har under året fortsatt verka för att ansvaret för att möta enskilda elever i första hand är lokalt. Och att antalet skadeståndsanspråk har minskat kan helt enkelt ha att göra med att det är färre anmälningar.

Upphetsade föräldragrupper får bränsle genom sociala medier vilket säkert också har betydelse för att anmälningarna ökat, tror Erik Oscarsson.

– Felet är ofta bristen på kommunikation mellan vuxna. Jag har själv fem barn och vet att de inte alltid är änglar. Speciellt inte i grupp. Det vet nog alla som är föräldrar, egentligen. Därför borde alla föräldrar som går i anmälningstankar kommunicera med andra vuxna på skolan för att först få höra den vuxnas version av vad som hänt, innan de tar ställning.

Elever kan ibland spela ut föräldrar mot lärare för att klara sitt eget skinn.

– Föräldrar som direkt tar ställning utifrån det egna barnets version utan att höra en vuxens berättelse, gör barnet en björntjänst.

– Skulle eleven i stället se att vuxna samarbetar, att föräldrar och lärare kommunicerar väl, sänder det helt andra positiva signaler om hur vuxenvärlden fungerar.

Det krävs för att anmäla

Den som anser att en skola eller lärare inte följer de lagar och regler som styr skolan kan anmäla till Skolinspektionen. Inspektionen tar emot anmälningar som rör förskolan, ända upp till gymnasiet. Även fritidshem, särskolor och andra skolformer kan anmälas.

Även om många anmälningar handlar om lärare är det huvudmannen, i första hand kommunen eller friskoleföretaget, som anmäls.

Skolinspektionen kan själva starta en utredning om missförhållanden i en skola eller mot en enskild lärare efter tips, verksamhetsbesök eller domar mot lärare.

Är du rädd för att bli anmäld? Eller har du blivit anmäld? Berätta din historia via Lärarens sociala kanaler eller i mejl till redaktionen@lararen.se

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.