Sök

Allvarliga brister på Waldorf: "Elever får inte stöd"

Lärare utan utbildning, tankar om att läsning inte är bråttom eftersom barn utvecklas i sjuårsperioder. Skolinspektionen är färdig med sin granskning av svenska Waldorfgrundskolor.

LÄS ÄVEN: Waldorf-eleven: ”Det var psykisk misshandel”

Dokumentären om Solviksskolan i Järna satte i gång en stor debatt om Waldorfpedagogiken.

Tidigare elever på skolan vittnade om psykisk och fysisk misshandel och om att de lämnade skolan med höga betyg – men utan nödvändiga kunskaper.

Dåvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) var ändå inte beredd att införa legitimationskrav på Waldorflärarna.

LÄS ÄVEN: Ekström: Krav på lärarleg för Waldorf inte aktuellt

Strax efteråt tillsatte Skolinspektionen en granskning av svenska grundskolor som arbetar med Waldorfpedagogik, något Läraren var först med att rapportera.

LÄS ÄVEN: Skolinspektionen ska granska Waldorfskolor

Granskningen av 35 av totalt 38 svenska Waldorfgrundskolor visar också att det finns risker med pedagogiken och med outbildade lärare. Av de 35 står åtta skolor helt utan anmärkningar.

– Vi ser tre områden som är allvarliga i förhållande till Waldorfpedagogiken, säger Anna Bergqvist, avdelningschef på Skolinspektionen.

Det första och enligt henne allvarligaste är att elever inte får det stöd de behöver.

– Man verkar inte använda kartläggningsmaterialet eller sätta in tidigt stöd och vi har hört lärare och rektorer i stället hänvisa till Waldorftankar om barns utveckling i sjuårsperioder, säger Anna Bergqvist.

Det andra att elever inte får tillgång till digitala verktyg i undervisningen.

– Det kan ha en koppling till Waldorfskolans egen läroplan där digitala verktyg kommer in först i högstadiet. Vi har intervjuer med lärare som inte vill använda digital teknik och rektorer som säger att det finns ett motstånd mot digital teknik för yngre barn, säger hon.

Och det tredje att timplanen sätts ur spel så att elever inte får den undervisning de har rätt till.

– När det gäller timplanearbetet och den garanterade undervisningstiden tränger eurytmin på några skolor undan idrott och hälsa, det händer inte på andra skolor, säger Anna Bergqvist.

Då tar Waldorfpedagogiken över

När de två synsätten på undervisning krockar, riskerar Waldorfpedagogiken att ta över.

Men Waldorfpedagogiken lever kvar, oavsett granskning, och lärare i Waldorfskolor är undantagna legitimationskrav.

Hur långt kommer staten med en enda granskning?

– Nackdelen med tillsyn är att det är ett stelbent verktyg och vi har svårt att titta på kvalitativa aspekter. Fördelen är att vi kan kräva saker av skolorna och kommer de inte till rätta med problemen kan vi vidta skarpa åtgärder, till exempel vite. Vi utgår från att de rättar bristerna, säger Anna Bergqvist.

LÄS ÄVEN:

Forskningen om waldorf: ”Utmaning att följa läroplanen”

Skolinspektionen har granskat sex områden:

Undervisning utifrån läroplanen, garanterad undervisningstid, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, tidiga stödinsatser, trygghet och kränkande behandling.

Granskningen visar att 27 av 35 skolor har brister i ett område. Merparten brister i flera. Endast åtta skolor saknar anmärkningar.

Skolminister Lotta Edholm (L) avstår att kommentera granskningen.

LÄS ÄVEN:

Låt inte waldorfskolorna komma undan igen

Granskning: Waldorfskolor dubbelt så ofta kritiserade av Skolinspektionen

Solvikskolans chef: Jag vågar inte säga att det inte finns kvar

Waldorf vill slippa skärmar

Gerland: Metoderna sitter fast i det förgångna