Sök

GRAFIK: Skolpengens systemfel – och här är lösningen

Svensk skola är underfinansierad – trots att kostnaden är som för genomsnittligt OECD-land.
En marginalkostnads-modell och klasspeng i stället för nuvarande skolpeng skulle kunna lösa systemfelet, enligt Lärarförbundets ekonomiska experter.

Bläddra i bildspelet här nedan för att se grafiken!

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.