Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Vill spara 100 miljoner: ”Mer tid för pedagogik”

Pablo Mendoza, Lärarförbundets ordförande i Huddinge, tror inte på politikernas snack om att kvaliteten inte kommer påverkas av nedskärningarna.

100 miljoner kronor på tre år – besparingar som politikerna vill se i Huddinge.
Detta trots att regeringen har corona-pengar och ökat likvärdighetsbidrag i sin budget.
– Syftet är att lärarna ska få mer tid för pedagogik, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Lästips: Regeringens skolsatsningar 2022 – hela listan

Trots att regeringen vill avsätta ytterligare en covid-miljard till skolan, och trots att likvärdighetsbidraget föreslås höjas med 323 miljoner kronor i regeringens budgetförslag för 2022, planerar Huddinge kommun för nedskärningar i grundskolan. Något som tidningen Mitt i var först med att skriva om.

Lärarförbundets bild av nuläget är skarp.

– Huddinge har sparat i många år, och vi ser i lönerevisionen att lärarna flyr kommunen och röda siffror i medarbetarundersökningarna. Det innebär att arbetsbelastningen ligger över ett godtagbart värde. Så vi tolkar det som att lärarflykten hänger samman med den dåliga arbetsmiljön, säger Pablo Mendoza, ordförande för Lärarförbundet i Huddinge.

Så mycket ska grundskolan spara

Kommunen vill se kostnaderna för grundskolan minska med 100 miljoner kronor på tre år. En minskning som enligt grundskolenämndens bedömning inte kommer att påverka kvaliteten i undervisningen.

Grundskolenämndens ordförande Jelena Drenjanin säger att Huddinge har högre kostnader för skolan än jämförbara kommuner, men att pengarna inte syns i resultaten.

Kommunen har skurit ner lokalkostnaderna, och kommer nu att snäva in bemanningen.

– Vi ser också att vi har väldigt många chefer inom skolan samtidigt som vi har en lägre lärartäthet. Det är inte bara kostnadsdrivande utan kan också öka arbetsbelastningen på den pedagogiska personalen då chefer har en tendens att dela ut en massa uppdrag. Här kan vi spara in 100 miljoner utan att det påverkar klassrummen negativt, säger hon.

Men lärarnas bild är annorlunda.

– Det här visar hur långt bort politikerna är från skolans verklighet. Kvaliteten blir påverkad. Jag har jobbat som lärare i tio år, och jag vet att finns det inte villkor för att göra ett bra arbete så blir det inte bra. Huddinge är också en segregerad kommun, och likvärdigheten är dålig. Skär man ytterligare får eleverna som har det tufft ännu svårare att få det stöd de behöver, säger han.

En besparing som föreslås är att centralisera it-stödet.

– Vår bedömning är att det inte stämmer att färre stödpersoner alltid innebär mindre uppgifter för lärarna. För många chefer och administrativa tjänster i förhållande till den pedagogiska personalen kan faktiskt få motsatt effekt då de blir överbelastade av styrning och uppdrag, säger Jelena Drenjanin, som också påminner om att Huddinges lärare har ett högt löneläge.

"Vill inte betala med arbetsmiljön"

Något som hon menar minskar risken för lärarflykt.

– Syftet är att lärarna ska få mer tid till pedagogik och det tror jag att de flesta uppskattar. Det skulle också bidra till en bättre arbetsmiljö. Dessutom visar Lärarförbundets ranking att Huddinge ligger trea i landet gällande lärarlöner.

Pablo Mendoza menar att höga löner knappast räcker.

– Lärare i Huddinge har bra löner. Men vi vill inte betala för dem med dålig arbetsmiljö, säger Pablo Mendoza, Lärarförbundets ordförande i Huddinge.

Beslut om budget fattas i kommunfullmäktige 8 november.

LÄS ÄVEN

Gamla skulder kan bli friskolevinster

FHM: Då minskar skolsmittan efter 12-15-åringarnas spruta

Lärarlöner 2021 – se om du har rätt lön