Sök

SO-läraren Mattias: Man känner att man inte räcker till

Mattias Axelson, gymnasielärare.

Det ökande glappet mellan krav och resurser sätter tuff press på lärarnas arbetsmiljö, och frågan är hur länge det håller.

– Under mina 15 år i skolan har det skett en tydlig försämring i arbetsmiljön. Det drabbar speciellt elever som har rätt till särskilt stöd, eller inte har språkkunskaper, där särskilda resurser tvärt emot vad lagen säger dras in och lärarna förväntas täcka upp. Vi har redan sett fler och fler lärare som lämnar yrket. Man orkar helt enkelt inte och känner att man inte räcker till, säger Mattias Axelson, gymnasielärare i SO-ämnen vid Bräckegymnasiet i Göteborg.

Han pekar ut arbetsmiljön som den absolut viktigaste skolfrågan just nu, men är inte speciellt optimistisk.

– Det finns en risk att det blir ännu värre. Många är jätteoroliga. Vi har nått en punkt då man antingen måste satsa mer resurser, eller minska kraven, men det finns ingenting som tyder på att det kommer att ske. Den krassa verkligheten är att det är ytterst få kommuner som inte sparar på skolan även om de kallar det för att effektivisera.