Sök

Skolbudgeten 2021 – hit går miljonerna

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att ett extra stöd till skolan på 1 miljard, ytterligare 600 miljoner kronor ska stärka bland annat snabbspår till läraryrket.

En miljard extra i budgeten för skolan 2021 – pengar till mer undervisningstid och personalförstärkningar. Det är regeringens och samarbetspartiernas förslag, som totalt ger hela skolområdet 1,6 miljarder. Bland annat får Skolinspektionen och Skolverket miljonklirr i kassan.

Under tisdagen presenterades regeringens och samarbetspartierna Liberalernas och Centerpartiets budgetförslag för skolan för 2021, totalt 1,6 miljarder kronor. I dessa ingår bland annat satsningar på vidareutbildning och professionsprogram för lärare. Pengar som enligt Januaripartierna ska stärka skolans kvalitet, och öka möjligheterna för fler att bli lärare. Så här ser extrasatsningarna ut.

 • För att fler ska bli behöriga till gymnasiet utökas lovskola och läxhjälp med 170 miljoner kronor under 2021, för 2022 och 2023 100 miljoner kronor.
 • Professionsprogrammen för lärare och rektorer. Sedan tidigare har regeringen avsatt 20 miljoner kronor för 2021, och 30 miljoner för 2022. Samarbetspartierna vill nu ge 42 miljoner kronor ytterligare under 2021, och 102 miljoner kronor 2022 samt 181 miljoner kronor 2023.
 • Utbyggnad av KPU med 47 miljoner kronor under 2021.
 • Universitet och högskolor får 13,5 miljoner kronor för att förbättra valideringen av tidigare meriter, för att fler ska kunna ta snabbspår till läraryrket.
 • 7 miljoner kronor går till KPU för forskare, för att skolan ska få fler forskningsutbildade lärare.
 • VAL (vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare) får 22 miljoner kronor mellan åren 2021-2024, så att fler obehöriga som redan arbetar i skola och förskola ska bli behöriga.
 • Yrkeslärarutbildningen byggs ut för 17 miljoner kronor under 2021, för att till exempel de som blivit arbetslösa under pandemin ska kunna omskola sig.
 • SKR föreslås få 8 miljoner under 2021-2022 för sin satsning på att fler ska gå ut gymnasiet med godkända betyg.
 • 420 miljoner kronor går till att utöka tekniska basår och basår för vårdpersonal. Satsningen föreslås också förlängas till 2022.
 • Skolinspektionen får 20 miljoner kronor årligen från 2021 för att förstärka inspektionen.
 • Skolverket får 10 miljoner kronor ytterligare i år för att hantera insamlingen av skoldata, samma anslag föreslås även de två kommande åren.

SKOLBUDGETEN 2021 – HELA LISTAN

Ska kontrollera skolan

Statens skolverk: 1,2 miljarder kronor.

Statens skolinspektion: 468 miljoner kronor.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM): 770 miljoner kronor.

Sameskolstyrelsen: 57 miljoner kronor.

Skolutveckling 

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet: 4,8 miljarder kronor.

Särskild utbildning i gymnasieskolan: 315 miljoner kronor.

Maxtaxa i förskolan

Maxtaxa i förskola och fritidshem: 3,9 miljarder kronor.

Bidrag till viss verksamhet: 209 miljoner kronor.

Bidrag till svensk undervisning utomlands: 110 miljoner kronor.

Lärarfortbildning

Fortbildning för lärare och förskolepersonal: 504 miljoner kronor.

Forskning om skolan

Skolforskningsinstitutet: 25 miljoner kronor.

Praktiknära skolforskning: 18 miljoner kronor.

Lärarlönelyftet

Bidrag lärarlöner: 4,9 miljarder kronor.

Särskilda insatser på skolområdet: 163 miljoner kronor.

Likvärdighetsbidraget

Statligt stöd för likvärdighet och önskad kunskapsutveckling: 6,2 miljarder kronor.

Yrkessatsningar

Bidrag till vissa studier: 17,5 miljoner kronor.

Statligt stöd till vuxenutbildning: 3,7 miljarder kronor.

Myndigheten för yrkeshögskolan: 135 miljoner kronor.

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning: 3,6 miljarder kronor.

Universitet och högskolemyndigheter

Universitetskanslerämbetet (UKÄ): 158 miljoner kronor.

Universitets- och högskolerådet (UHR): 243 miljoner kronor.

Läs hela budgetförslaget här:

Här kan ni jämföra med förra årets skolbudget.