Sök

Så ska extra skolmiljarden fördelas

Den extra coronamiljard regeringen skjutit till skolan ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Foto: Colourbox och Johan Strindberg

Nu är det klart hur och när den extra miljarden till skolan ska delas ut.
– Pengarna kommer att betalas ut så snart som möjligt under första kvartalet 2021, säger utbildningsminister Anna Ekström.

LÄS MER: Skolbudgeten 2021 – hit går miljonerna

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att till alla kommuner fördela och betala ut den extra skolmiljard som budgeterats, för att kompensera för de prövningar covid-pandemin medför i skolan.

Kommunerna kommer inte att behöva ansöka om pengarna, för att på så sätt undvika byråkrati och administration.

– Medlen ska användas till insatser i både kommunal och enskild verksamhet, säger Anna Ekström.

Pengarna ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medlen får användas brett för insatser i hela skolväsendet, det vill säga till exempel inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Hur vet regeringen att pengarna används rätt?

– Det är hemkommunen som lämnar bidrag till de enskilda verksamheterna. Pengarna ska gå till skolan. Sedan är det förstås omöjligt för staten att veta exakt vart varenda krona går.

Regeringen satsar även extra på bidraget för stärkt likvärdighet. Vilka förväntningar har du på likvärdighetsbidraget?

– Med likvärdighetsbidrag kan vi styra mer pengar till där behoven är som störst. I den gamla modellen av statsbidrag till skolan fick alla huvudmän pengar efter antalet elever, oavsett behov. Nu använder vi resurserna där de mest behövs. Jag vill dessutom försöka ändra lagen så att vi inte ska ha så stora skillnader mellan skolorna, men det är en annan femma.

LÄS MER: Nedskärningskaoset: Två lärare anklagade för misshandel

Kompetensutveckling

Regeringen har också gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Insatserna ska bland annat innefatta en mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod, en rekryteringsutbildning för blivande rektorer och kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö.

– Allt ingår i det professionsprogram som vi jobbar med tillsammans med Lärarförbundet. Som det är nu får nyexade lärare för dåligt stöd, liksom att mentorer får dåligt stöd att genomföra detta på ett bra sätt.

– Skolverket får också i uppdrag att ta fram en rekryteringsutbildning för blivande rektorer vilket är väldigt efterfrågat, inte minst från fackligt håll, säger Anna Ekström.

LÄS ÄVEN

20 miljoner mot glädjebetygen

I Umeå går introduktionen som en dans

Lärarstudentpodden: Så mycket kan du begära i lön

En tredjedel av skolorna saknar rutiner för introduktion av nyanställda