Sök

Miljardsatsningar på skolor i utsatta områden

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 385 miljoner kronor ska riktas till de skolor som behöver det allra mest.

Sammanlagt tre miljarder kronor avsätts under tre år för satsningar på ett "förortslyft".
Pengarna går bland annat till språksatsningar och skolor.

Satsningen bygger på en budgetöverenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

– Integrationsskulden ökar. Vi har 500 000 vuxna människor, utrikes födda, med väldigt små inkomster som lever med risk för fattigdom, säger Liberalernas ledare Nyamko Sabuni.

– Sverige har inga verktyg för att underlätta integration för de som kommer till vårt land.

Språkträning i förskolan

"Förortslyftet" innehåller för 2021 bland annat 100 miljoner kronor för språkträning i förskolan, 385 miljoner kronor för att locka de bästa lärarna till skolor i utsatta områden och 250 miljoner kronor för att öka tillgången på familjehem för barn som behöver komma bort från föräldrar som brister i omsorg.

Under 2021 avsätts 385 miljoner kronor som fokuseras på skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. För 2022 avsätts 420 miljoner kronor och från och med 2023 avsätts 405 miljoner kronor årligen för ändamålet.

Fakta: Förortslyftet i budgeten

Förbättrad arbetsmiljö i skolor: 385 miljoner kronor (mkr) 2021, 420 mkr 2022 och 405 mkr 2023.
   
Språkutveckling i förskolan: 100 mkr 2021, 100 mkr 2022 och 100 mkr 2023
   Fler familjehemsplatser: 250 mkr 2021, 250 mkr 2022 och 200 mkr 2023.
   Fler statliga servicekontor: 15 mkr 2021, 60 mkr 2022 och 75 mkr 2023
   Samhällsinformation för asylsökande: 60 mkr 2021
   Språkträning för anställda i äldreomsorgen: 30 mkr 2021 och 30 mkr 2022
   Stärkt folkbokföring i utsatta områden: 43 mkr 2021, 20 mkr 2022 och 20 mkr 2023.
   Övrigt: 2 mkr 2021, 100 mkr 2022 och 100 mkr 2023.
   Totalt 2021: 885 mkr
   Totalt 2022: 980 mkr
   Totalt 2023: 900 mkr

   Källa: Liberalerna

Hamid & Maria: ”Politikernas svek bakom skolstängningar”