Sök

Gör så här när sparkraven påverkar din arbetsmiljö

Foto: Getty Images

Vad göra när sparkraven påverkar arbetsmiljön negativt? Hans Flygare, arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet, ger råd.

Signalera hur du upplever situationen genom att prata med ditt skyddsombud eller ditt arbetsplatsombud. Berätta vad som är problemet. Alternativt tala direkt med din chef. Nästan alltid är ni flera som upplever samma sak.

Se till att frågan lyfts upp vid era arbetsplatsträffar. Till exempel: Hur påverkar sparkraven er arbetsmiljö och kvalitén på undervisningen? Klarar ni att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de har rätt till? Ger detta en samvetsstress? Utifrån den diskussionen kan skyddsombudet ta frågan vidare till samverkansgruppen, som får hantera frågan som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hur påverkar man kommunen, den som håller i pengapåsen?

Prata ihop er på arbetsplatsen, kontakta avdelningen och/eller Lärarförbundet Kontakt.

Väck opinion så att allt fler får upp ögonen för problematiken som följer på besparingarna. Det vill säga, använd sociala medier, kontakta tidningar och politiker där du lyfter fram problemen. Berätta om hur besparingarna drabbar er verksamhet och vilka följder det får.