Sök

Gamla skolskulder kan bli friskolevinster

Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg (t.v.) under torsdagens budgetmanifestation.

Alliansens budget 2021 för Göteborgs stad visar att det blir fortsatt tufft för de skolor som dras med gamla underskott. På sikt kan kommunen tvingas kompensera friskolorna ekonomiskt. Nu kräver Lärarförbundet att andra förvaltningar hjälper till.

Nytorpsskolan, som Läraren.se skrivit om, har en skuld till på 6 miljoner kronor till grundskolenämnden i Göteborgs stad. Pengar som ska sparas in under en treårsperiod.

FÅTT NOG AV  VÅLDET — ANMÄLER TILL ARBETSMILJÖVERKET 

Skolan tillhör ett trettiotal med liknande problem: de har stora utmaningar, och har tillåtits gå med underskott av de lokala förvaltningarna. Men sedan den centrala grundskoleförvaltningen bildades 2018 måste de skapa en budget i balans.

Flera av skolorna har trots sina besparingar under 2020 fortfarande stora skulder, enligt Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg.

”Inte tillräckligt”

– Budgeten ger ett tillskott, men inte så stort tillskott som hade behövts. Vi känner att man har från politiskt håll har lyssnat mycket på oss kring satsningar på skolan, men inte tillräckligt, säger hon.

Om skolorna misslyckas med att landa i plus minus noll inom en treårsperiod, tvingas grundskoleförvaltningen att kompensera friskolorna i kommunen. Samma sak gäller om Göteborgs stad skulle besluta att avskriva tidigare skulder.

– Det handlar om ersättning på lika villkor. Gör vi till exempel av med tio miljoner mer än vi ska, måste vi lägga 10 miljoner extra i budget och slå ut på alla 62 000 elever som går i vår verksamhet. Fristående verksamhet ska ha förhöjd elevpeng med motsvarande, säger Ulrica Johansson, grundskoleförvaltningens ekonomichef.

Angeredsskolorna Nytorpsskolan och Vättleskolan har tunga socioekonomiska villkor, samtidigt med besparingarna. Personalnedskärningarna påverkar studiero och arbetsmiljö, och riskerar leda till hot och våld.

”Skolpengen äts upp”

– Men det sociala arbetet för att få lugn och ro – det måste någon annan förvaltning stå för. Skolpengen kan inte ätas upp för att skapa arbetsro, säger Andrea Meiling.

Göteborgs stad puttar in 70 miljoner kronor i en mellanstadiesatsning, och 300 miljoner kronor extra till grundskolan. Samtidigt tillkommer kostnader på sammanlagt 270 miljoner kronor för lokaler och för kulturskolan, som nu hör till grundskoleförvaltningen.

– Det kan låta som mycket pengar. Men Göteborgs grundskoleförvaltning är den största kommunala förvaltningen i hela landet. Så i procent blir ökningen inte så stor, säger hon.

Det är inte bara de socialt utsatta skolorna som brottas med problem. På förskolorna saknas behöriga lärare, men det finns inte tillräckligt med pengar i budget för att nyanställa.

– Vilket inte rimmar alls med de skyhöga målen för förskolan. Man satsar ingenting, säger Andrea Meiling.

Hur stor elevpengen blir kommer att vara klart i mitten av november, och klubbas i december.

Läraren.se söker Helene Odenljung (Liberalerna), skolkommunalråd i Göteborgs stad.

LÄS ÄVEN

Fem lärare svarar: Hur kommer vi tillrätta med hot och våld i skolan?

Hot och våld i skolan per kommun

Ny undersökning: Ökad andel elever misshandlade i skolan