Sök

20 miljoner mot glädjebetygen

Skolinspektionen får ökade möjligheter att slå till mot glädjebetygen med regeringens och samarbetspartiernas förslag.

Tjugo miljoner för att öka kontrollen av glädjebetyg och att konfessionella skolor följer läroplanen. Det får Skolinspektionen i regeringens budgetförslag.
– Det är viktigt att huvudmännen känner flåset i nacken, säger Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson.

I regeringens och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalernas förslag om 1,6 miljarder till skolområdet finns 20 miljoner kronor som årligen ska gå till Skolinspektionen för mer granskning.

Samtidigt står många kommuner inför tuffa nedskärningar.

– Det ska vara balans mellan krav och resurser, men det måste finnas tillsyn i svensk skola. Det för att man till exempel ska kunna granska skolor med konfessionella inslag och skolor med stora avvikelser mellan provresultat och betyg. Det finns ett stort behov av att samhället håller koll på hur huvudmännen uppfyller det förtroende de fått av samhället, säger utbildningsminister Anna Ekström (S), till Läraren.se.

”Tror varenda lärare vet precis vad jag menar”

Vilka skolor tänker du på med skolor med stora avvikelser mellan resultat i nationella prov  och betyg?

– Med förstärkningen har regeringen och samarbetspartierna öppnat för att Skolinspektionen ska få större möjlighet att granska skolor med stora skillnader mellan provresultat och betyg. Jag tror att varenda lärare i Sverige vet precis vad jag menar.

Blir det ett hårdare tryck på friskolorna?

– Jag vill att vi ska ha bättre koll på skolor med stora avvikelser mellan nationella provresultat och betyg. Vi har skärpt skollagen så att man ska ta nationella prov i beaktande när man sätter betyg, så jag tror att det blir en bra möjlighet för Skolinspektionen.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson menar att inspektion sätter press på kommunpolitikerna.

– En extern granskning är en möjlighet. Extremistskolorna vi har i Göteborg och Gävle ska stängas ner tycker jag, men så länge det inte blir så vill jag i alla fall att Skolinspektionen har möjlighet att vara på plats, säger han.

Lärarförbundet kräver 20 miljarder

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet:

– Det är upprörande att Skolinspektionen ska flåsa lärarna i nacken. Vi får varken bättre uppfyllda kunskapsmål eller fler lärare genom fler inspektioner. Även om kraven så klart ska vara stenhårda på dem som driver skolor, så är det är helt andra satsningar som krävs, säger hon.

Miljarden som skjuts till under 2021 ska stötta kommunerna under pandemin.

Bland annat kan de gå till mer undervisning, enligt regeringen.

Regeringen har tidigare fått kritik mot att statsbidragen är styrda. Vilka villkor styr vem som får ta del av miljarden?

– Jag har inga färdiga satsningar att presentera. Exakt hur villkoren ser ut kommer vi att presentera senare. Det här är en miljard som inte ska gå till annat än skolan, och som ska underlätta för skolorna. Det kan handla om att stärka undervisningen, det kan ge förutsättning att anställa lärare som har varit svårt tidigare, säger Anna Ekström.

Satsningen är betydligt mindre än de 20 miljarder som Lärarförbundet anser krävs, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

– Sverige måste ta hand om de brister som hopat sig genom en underfinansierad skolverksamhet. Vi har en gigantisk lärarbrist, arbetsbelastningen på lärarkåren är på tok för hög och vi har elever som riskerar att inte få den start i livet som de behöver. Det kommer att kosta samhället enorma summor framöver om inte det rättas till redan idag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Nytillskott eller omfördelningar?

Fortfarande saknas uppgifter om skolbudgeten, till exempel om tidigare utlovade satsningar kvarstår.

Är miljarden rena nytillskott eller är det omfördelningar?

– Jag skulle vilja säga att det är både och. Men vilka omfördelningar kan jag inte säga, jag har inte hela statsbudgeten framför mig, säger Roger Haddad.

Enligt Anna Ekström är pengarna helt nya.

Innebär det att satsningarna på till exempel lärarassistenter kvarstår?

– I varje budget görs omfördelningar, så det är omöjligt att svara på exakt. Likvärdighetsbidraget byggs ut enligt plan, men bidraget till lärarassistenter har inte presenterats idag så det kan jag inte ge besked om, utan det presenteras i budgetpropositionen på måndag, säger Anna Ekström.

Skolbudgeten 2021 – hit går miljonerna