Sök

Rektorer omplaceras efter mejlmiss

Kommentarer om skolans personal hamnade i fel händer efter ett möte mellan två rektorer.

Två rektorer i Jönköping fråntas sina uppdrag på grund av deras "oacceptabla omdömen" om personalen.

En av rektorerna mejlade till personalen och av misstag bifogades en fil med anteckningar från ett möte rektorn haft med en annan rektor. Under mötet hade rektorerna diskuterat och kommenterat personalen.

De två rektorerna stängdes av under tiden som ärendet utreddes och nu har Jönköpings kommun beslutat att frånta de båda deras rektorsuppdrag på skolan. Enligt pressmeddelandet om beslutet pågår arbetet med att hitta alternativa lösningar för de två skolledarna inom utbildningsförvaltningen

Kommunen bedömer att det inte finns någon anledning för arbetsgivaren att polisanmäla händelsen, men en anmälan om personuppgiftsincident är inskickad till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten).

LÄS ÄVEN

Jaara Åstrand: ”Satsningarna på skolan är helt otillräckliga”

Nationalekonomens uppmaning – ett annat betygssystem