Sök
Publishing-priset logga

Mellan 60 och 120 barn nära att drunkna – varje år

Drunkningstillbuden har ökat bland barn upp till 17 år – men fler överlever, visar ny forskningsstudie.

Drunkningstillbuden har ökat bland barn upp till 17 år – men fler överlever. Det visar en ny unik
forskningsstudie från Karolinska institutet i samverkan med Svenska livräddningssällskapet.

För första gången finns en helhetsbild över alla drunknade som tagits om hand på akuten, vårdcentral eller sjukhus i Sverige mellan åren 2003 och 2017.

Drunkning definieras här som en händelse där en person har legat i ytläge eller under ytan i vätska och drabbats av livshotande syrebrist. Resultatet kan bli att personen avlider eller överlever med eller utan skador.

  • Undersökningen visar att 6 609 vuxna och barn har drunknat under de 15 åren. Drygt hälften överlevde, 3 363 personer.
  • Närmare 20 procent, eller 1 269, av de totala drunkningsolyckorna var barn upp till 17 år. Av dem dog 133. Flest, 16 barn, dog 2011 och minst 2016 då 3 barn avled.
  • Antalet barn som drunknat under åren varierar mellan 60 och 120 per år.
  • De flesta barnen drunknade i simbassänger eller sjöar/hav.
Mikael Olausson, ansvarig för säkerhet och livräddning på Svenska livräddningssällskapet.

Totalt sett har drunkningsfallen gått ned under perioden, men inte bland barn.

Där har skett en mindre uppgång från 4,6 till 4,7 individer per 100 000 invånare. Det beror på att fler små barn 0 till 4 år har drunknat.

Män var överrepresenterade i alla åldrar och stod för nästan
67 procent av alla drunkningar. De dog också i högre utsträckning än kvinnor och flickor.

Studien svarar inte på frågor som: Varför drabbas pojkar i högre grad? Varför överlever flickor oftare? Påverkar skillnader mellan kön i simkunnighet eller spelar socioekonomisk bakgrund eller etnicitet roll?

– Vi behöver titta närmare på detta för att förebygga drunkning, säger Mikael Olausson, ansvarig för säkerhet och livräddning på Svenska livräddningssällskapet.

 

Källa: ”Incidence and characteristics of drowning in Swe- den during a 15-year period.” Den är gjord av forskare från Karolinska institutet, Västerås sjukhus och Linköpings universitet.