Sök
Publishing-priset logga

Ingen myndighet har ansvaret

MSB anser att ansvaret för drunkningsolyckor är otydligt. Foto: Henrik Isaksson/TT

Hur många vuxna ska vara med när barn har simundervisning i skolan? I dag har ingen myndighet mandat att bestämma det.

Ingen statlig myndighet har ansvaret för att samordna det förebyggande arbetet för att minska drunkningsolyckorna i Sverige.

Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, redovisade 2019 ett regeringsuppdrag där de konstaterade att ansvaret för allvarliga personolyckor i hem- och fritidsmiljö, dit drunkningsolyckor räknas, är otydligt och att samordningen brister.

– Vi ansåg att en statlig myndighet borde få ett tydligt ansvar för den samordningen, säger Johan Olsson, handläggare på MSB.

Men regeringen har inte gått vidare med att skapa en sådan myndighet, enligt Anna-Karin Lindberg, departementssekreterare på justitiedepartementet.

I dagsläget har fler olika myndigheter ansvar för olika pusselbitar när det gäller drunkningsförebyggande åtgärder och det är olika lagstiftningar som styr.

MSB, som är den centrala myndigheten för räddningstjänstfrågor, har exempelvis i uppdrag att utbilda brandmän i vattenlivräddning vid drunkningsolyckor. Myndigheten ger också ut ett allmänt råd kring vilka krav som finns på utrustning för vattenlivräddning, såsom livbojar och livräddningsstegar vid hamnar, kajer och badplatser. Kommunerna är ansvariga för tillsynen så att utrustningen finns på plats där den ska.

– Men varken vi eller någon annan myndighet har exempelvis mandat att bestämma hur många vuxna det ska finnas per barn vid simundervisning i skolan. Däremot har vi gett ut en folder med tips om hur man kan minska riskerna vid bad med barn, säger Johan Olsson.