Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

M-kravet: Granska simningen i skolorna

Kristina Axén-Olin (M) anser att båda skolmyndigheterna ska få i uppdrag att kontinuerligt följa upp simkunnigheten och simsäkerheten i skolorna.

Regeringen behöver agera omedelbart för att öka säkerheten kring simning och bad med barn och elever. Det anser Kristina Axén Olin, skolpolitisk talesperson M, efter Lärarens granskning av simsäkerheten i Sveriges skolor.
– Den bristande säkerheten är oroande. Utifrån Lärarens granskning är det tydligt att det inte fungerar tillfredställande med simundervisningen och säkerheten, säger hon.

I augusti 2020 drunknade 6-åriga Rais under en idrottslektion i en simbassäng vid Tångvallaskolan i Vellinge kommun. Och varje år skadas och dör barn vid drunkningsolyckor runt om i Sverige för att de inte kan simma.

Granska simundervisningen

Kristina Axén Olin, andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, föreslår att Skolinspektionen snarast bör få i uppdrag av regeringen att göra en riktad granskning av hur simundervisningen fungerar runt om i Sveriges skolor.

– Parallellt med det bör Skolverket få i uppdrag att ta fram riktlinjer eller råd och stöd kring simsäkerheten för barn och elever. Alla barn i Sverige ska lära sig simma, det ingår i kursplanen för idrott och hälsa. Och skolorna ska se till att alla barn klarar målen i kursplanen. Att lära sig simma är viktigt både ur en trygghetsaspekt men också socialt för ett barn, säger hon.

Hon anser att båda skolmyndigheterna ska få i uppdrag att kontinuerligt följa upp simkunnigheten och simsäkerheten i skolorna.

Läraren har tidigare berättat i flera granskande artiklar om den bristande simsäkerheten på Sveriges skolor. 6 av 10 kommuner saknar centrala riktlinjer för hur simning och bad ska ske på ett säkert sätt med barn och elever. Och även i de kommuner som har riktlinjer finns det brister i hur de är utformade. Många lärare har också vittnat om att de känt sig otrygga när de gått iväg med för stora barn- och elevgrupper. Förutom att det saknats riktlinjer har det ofta saknats pengar till bland annat extra personal, säkerhetsutbildningar och transporter. Det har också varit svårt att få tider i simhallarna.

Det finns i dag ingen statlig myndighet som har ansvar för att hålla samman det förebyggande arbetet kring simsäkerheten, flera myndigheter har ansvar för olika delar.

Myndigheten för samhällsberedskap föreslog år 2019 att en ny statlig myndighet skulle inrättas med ansvar för det förebyggande arbetet, efter en utredning som lämnades till regeringen.

– Jag har själv inte tagit ställning till om det behövs ytterligare en ansvarig myndighet när det gäller det förebyggande arbetet kring simsökerheten. Vi har Skolverket och Skolinspektionen som ska granska skolornas verksamhet, och där ingår simkunnigheten, säger Kristina Axén Olin.

Skolverket har inte kontrollerat simkunnigheten bland sjätteklassare sedan 2014. Det framgår dock tydligt i kursplanen att elever ska kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

– Många lärare gör också fantastiska insatser för att lyckas. Men jag upplever att det ser väldigt olika ut med simundervisningen utifrån lokala förutsättningar. Jag har också sett skolor och rektorer som inte bedriver simundervisning på det sätt som man borde, säger Kristina Axen Olin.

"Pengar är inte problemet"

Borde inte staten rikta statsbidrag för simundervisning till kommunerna för att förbättra likvärdigheten när det gäller simningen.

– Jag tror inte att problemet är ekonomin utan snarare viljan att prioritera simundervisningen som en viktig uppgift och hitta lokala lösningar som fungerar i den kommun eller skola det handlar om. Jag skulle säga att det handlar om ledarskap, engagemang och vilja, säger Kristina Axén Olin.

Läraren har vid ett par tillfällen sökt utbildningsminister Anna Ekström (S) men hon har via sin pressekreterare avböjt att kommentera Lärarens granskning av simsäkerheten för barn och elever i Sveriges skolor.

LÄS ÄVEN

Hyllar Lärarens granskning: ”Otroligt viktig”