Sök

Tio punkter som ska stoppa skolstöket enligt Liberalerna

Liberalerna med Nyamko Sabuni och Roger Haddad i spetsen har tagit fram tio punkter som ska få ordning på stöket i skolan. Foto: Twitter och Colourbox.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Liberalerna vill minska elevers rätt till medbestämmande i skolan och skapa ett ”ordningslyft” genom tio konkreta åtgärder.
Ett av förslagen är att alla skolor ska införa konsekvenstrappor.

Enligt Liberalerna har ribban blivit för låg för när en elev ska kunna kalla sig kränkt och lärare har blivit för rädda för att ingripa mot stök och bråk.

– Det ska inte räcka med att anse sig kränkt. Det är alldeles för lätt i dag, säger partiets utbildningspolitiske talesperson Roger Haddad (L) till TT.

Liberalerna ser Barn- och elevombudet som en risk för att många lärare inte vågar ingripa av rädsla för att bli anmälda och anser därför att BEO ska avvecklas.

För att komma till rätta med ordningen på skolorna tycker Liberalerna bland annat att alla skolor ska låta elever och vårdnadshavare skriva på ”förväntansdokument” där det framgår vad konsekvenserna blir om eleverna inte följer reglerna.

Varje skola ska också ta fram en konsekvenstrappa för att synliggöra för elever, lärare och vårdnadshavare vilka regler som gäller på en skola och vilka konsekvenserna blir om man inte följer dem. Sista steget ska alltid vara att eleven stängs av tillfälligt i grundskolan eller permanent i gymnasieskolan.

Genomgående för de tio kraven är att elevernas inflytande och rättigheter minskas.

– Jag tror att det stora problemet är att vi har en lärarkår som är ängslig för att det riktas ofta hot mot lärare, och de är inte alltid trygga och säkra med vad de har för befogenheter och hur de ska hantera uppkomna situationer när en elev stör eller till och med hotar andra elever. Med de här punkterna vill vi stärka lärarens auktoritet, men det är också för att skapa en tryggare och bättre skolmiljö för barnen, säger partiledaren Nyamko Sabuni (L) till TT.

Ur Liberalernas åtgärdsprogram "Ordningslyftet"