Sök

Svårt dra gräns för presenter

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Alla kommuner borde ha en särskild policy för presenter vid skolavslutningar, anser Institutet mot mutor. Bara en handfull har det.

Natali Phalén, Institutet Mot Mutor (IMM).

Skolavslutning. Presenter till lärare – handla smidigt online! Frökenpresent! Åtta presenttips till skolavslutningen! En snabb sökning visar att det finns en stor marknad för gåvor till lärare så här års.

Skolavslutningar innebär presentbryderier. För föräldrar och elever som funderar på om, vad, hur, till vilka och för hur mycket de ska ge. Och kanske för de lärare, förskollärare och fritidspedagoger som får – eller inte får – ta emot.

En offentliganställd eller personer som jobbar på offentligt uppdrag ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn i sitt arbete. Det gäller särskilt de som ägnar sig åt myndighetsutövning, vilket lärare gör när de sätter betyg.

Lärarnas tidning har frågat kommunerna och de största friskoleföretagen om de har några riktlinjer för vilken nivå som är acceptabel när det gäller gåvor till lärarna. Många har en övergripande, mer eller mindre allmänt hållen policy mot korruption, i några få fall med en särskild passus om skolan, eller så lutar de sig mot Sveriges kommuner och landstings vägledning ”Om mutor och jäv”. Några av friskoleföretagen har en uppförandekod där antikorruption tas upp.

Varken SKL:s vägledning eller Brottsbalkens 10:e kapitel, där mutbrotten lagregleras, anger några beloppsgränser för vad som är lagligt och lämpligt.

En del kommuner nämner däremot gränser för hur dyra gåvor från brukare och kunder får vara – från 0 kronor i Karlsborg till 1,5 procent av ett prisbasbelopp i Kalmar (682 kronor 2018). 200–300 kronor verkar vara en vanlig gräns.

Göteborg anger inget belopp i stadens policy men det bör vara litet, enligt Markus Landahl, förste stadsjurist.

– En gemensam blomma från föräldrarna i en klass skulle jag inte ha några synpunkter på. Men om blomman kommer från EN förälder ska man vara försiktig, särskilt i högre årskurser där betyg är inblandade, säger han.

Åmål och Karlstad är de enda av de 172 kommuner som svarat på Lärarnas tidnings frågor som har en särskild nedskriven policy för gåvor till anställda i just förskolan och skolan. Karlstad skaffade sin för fem år sedan, efter att vårdnadshavare hört av sig. De kände sig utsatta för ett socialt tryck att bidra till presenter de inte hade råd med.

– Grundregeln är nu att de anställda i skolor och förskolor ska vara försiktiga med att ta emot presenter. Det är fortfarande tillåtet att visa uppskattning och tacksamhet för pedagogernas arbete men det ska vara rimlig proportion på gåvorna, säger Anna-Lena Norlander Groth, planeringschef på barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Gåvor av mindre värde – som en tårta, blomma eller choklad är OK.

Natali Phalén, generalsekreterare för den ideella organisationen Institutet mot mutor, anser att alla kommuner borde ta fram särskilda riktlinjer för förskolan och skolan.

– Lärare har stor makt och det ska inte uppstå några funderingar om favorisering. Med en skolavslutningspolicy som talar om vad som gäller – och som helst skickas ut till föräldrarna i god tid – minskar risken att enskilda lärare hamnar i obekväma situationer, säger hon.

Institutet mot mutor får en del frågor i avslutningstider. Ett besked är att kontanter och saker som kan likställas med eller växlas in mot kontanter, inte är OK.

– Ska presenter ges är det generella tipset att skramla till något gemensamt från hela klassen, 10–20 kronor per elev. Undvik framför allt att enskilda elever/föräldrar ger egna gåvor direkt till läraren, säger Natali Phalén.

Jaara Åstrand: "Det räcker inte med fina ord, vi behöver riktiga regleringar"

Läraren debatt Att politikerna vill se en likvärdig skola, fler lärare och ökade resurser är bra. Men många av förslagen landar mer mätning, kontroll och uppföljning. Istället behöver vi se förslag som på riktigt minskar arbetsbelastningen och skapar bättre förutsättningar för lärarna, menar Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, som läst samtliga debattartiklar från riksdagspartiernas skolpolitiska talespersoner.