Sök
Läraren.se är vinnare av publishingpriset 2020!

Storvretskolan får fortsätta på egen hand

Helén Ängmo på presskonferensen i Botkyrka där det meddelas att Storvretskolans brister har kommit tillrätta och huvudman får ta över igen. FOTO: Emma Olsson
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Den rikskända problemskolan har vänts och är på rätt kurs igen.
Bristerna som fick staten att ta över Storvretskolan är avhjälpta och de får nu fortsätta på egen hand, meddelar Skolinspektionen i dag.

– Beslutet har fått huvudman att agera på ett annat sätt än tidigare. Vi har fortsatt krav på andra skolor i kommunen som behöver förbättras. Det handlar om att rätta till brister på två skolor och pågår utredning om vite på en tredje skola, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör på onsdagens presskonferens.

Det var 9 januari som staten tog över ansvaret för Storvretskolan efter "omfattande brister" i skötseln. Sedan februari och fram till för några veckor sedan har två statliga rådgivare arbetat på skolan. Fallet är det första i Sverige där staten tagit över ledningen i en kommunal skola.

– Om man läser Skolinspektionens beslut om statlig rättning, så känner man tydligt hur irriterade de är. Det är ingen tillfällighet att man tog över skötseln av skolan, sa Olof Johansson, en av utredarna i kommunens egen ”haverikommission” till Lärarnas tidning i går.

Bristerna gällde bland annat undervisning, bedömning, särskilt stöd, värdegrundsarbete, problem med trygghet och studiero, och att det saknades skolbibliotek.

– Huvudman har känt till bristerna men inte rättat till dem. Det är allvarligt, säger Helén Ängmo.

Nu görs bedömningen att bristerna är avhjälpta och att verksamheten lever upp till Skolinspektionens krav. Bland annat har en ny rektor anställts.

– Det är stora insatser som gjorts som lett till förbättring. Stora insatser har gjorts för eleverna på skolan. Botkyrka kommun har gjort stora ansträngningar för att förbättra situationen, säger Ängmo och poängterar dock att kommunen behöver arbeta för att säkra stabiliteten.

Resultatet kommer följas upp under 2020.